Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thông tinSáng ngày 09/9/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin – Ủy ban Dân tộc (UBDT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (09/9/1999 – 09/9/2019) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Thay mặt lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho tập thể Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin được thành lập tại Quyết định số 145/QĐ-UBDT ngày 09/9/1999 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi với tên gọi Trung tâm Thông tin và Tư liệu (tiền thân của Trung tâm Thông tin ngày nay).  Trung tâm Thông tin và Tư liệu có chức năng thu thập, xử lý, cung cấp tin, tư liệu về dân tộc và miền núi; trong đó nhiệm vụ ứng dụng tin học phục vụ các hoạt động của Ủy ban; cơ quan của Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các địa phương và cá nhân có nhu cầu là nhiệm vụ trọng tâm. Thời điểm đó, Trung tâm được Lãnh đạo Ủy ban giao xây dựng và phát triển nội dung thông tin website Cemma-net.

Ngày 16/5/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT. Theo Nghị định 51/2003/NĐ-CP, Trung tâm Thông tin và Tư liệu được quy định nằm trong khối các đơn vị sự nghiệp và được đổi tên thành Trung tâm Tin học. Đến ngày 09/5/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của UBDT, theo nội dung Nghị định này, Trung tâm Tin học được đổi tên thành Trung tâm Thông tin. Tên Trung tâm Thông tin được giữ cho đến ngày nay.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thông tin

Cùng với toàn xã hội bước vào kỷ nguyên phát triển của công nghệ thông tin, trong 20 năm qua, Trung tâm Thông tin đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong triển khai thực hiện công tác chuyên môn như: Khai trương, đưa Cổng Thông tin Điện tử UBDT đi vào hoạt động tại tên miền ubdt.gov.vn; tham gia là đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin UBDT; duy trì, nâng cấp hệ thống máy chủ; bảo mật mạng UBDT; làm tốt công tác bảo trì hệ thống máy tính của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ủy ban; xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước của UBDT, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính… Trung tâm Thông tin thường xuyên có sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị trong cơ quan để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng Công nghệ thông tin, thông tin tuyên truyền…

Ông Nguyễn Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm Thông tin bày tỏ sự cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo UBDT, các Vụ, đơn vị của UBDT đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ Trung tâm Thông tin hoàn thành nhiệm vụ trong suốt 20 năm qua. Trong triển khai thực hiện công tác chuyên môn, Trung tâm Thông tin đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được lãnh đạo Ủy ban giao như: Khai trương, đưa Cổng Thông tin Điện tử UBDT đi vào hoạt động tại tên miền ubdt.gov.vn; là đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin UBDT; duy trì, nâng cấp hệ thống máy chủ; bảo mật mạng UBDT; xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước của UBDT; đơn giản hóa thủ tục hành chính… Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Thông tin luôn quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực hết mình trong công tác chuyên môn; định hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo mang tầm chiến lược, sát với chức năng của đơn vị, sát với yêu cầu đặt ra của cơ quan UBDT, từng bước triển khai thực hiện hiệu quả lộ trình Chính phủ điện tử; hỗ trợ tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý của UBDT trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững vùng DTTS&MN; thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác dân tộc của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân thuộc Trung tâm Thông tin…

…và chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Trung tâm Thông tin.

Lãnh đạo các Vụ, đơn vị tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Trung tâm Thông tin nhân Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

*Cũng trong sáng nay (09/9), Trung tâm Thông tin đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp công nghệ thông tin tích hợp trên nền tảng chuyển đổi số để xây dựng Chính phủ điện tử của UBDT”. Hội thảo đã giới thiệu và thảo luận về các sản phẩm, dịch vụ CNTT, cập nhật theo mô hình Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Đồng bào DTTS chiếm 14,3% trong tổng số dân số toàn quốc, nhưng việc ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội còn rất hạn chế. Trước thực trạng đó, lãnh đạo UBDT đã giao cho Trung tâm Thông tin nghiên cứu xây dựng đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng DTTS và miền núi”. Mục tiêu nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS&MN ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, nắm bắt thông tin, nâng cao dân trí… từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng DTTS với các khu vực phát triển trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Với việc UBDT tăng cường các giải pháp công nghệ thông tin tích hợp trên nền tảng chuyển đổi số để xây dựng Chính phủ điện tử của UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kỳ vọng, đến hết năm 2025, UBDT sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào dân tộc. Phấn đấu 100% đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường. Hoàn thiện bộ dữ liệu về dân tộc thiểu số Việt Nam, các thông tin về lễ hội, phong tục tập quán, sản phẩm, vật phẩm tiêu biểu của các DTTS Việt Nam được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Hoàn thiện thư viện điện tử về công tác dân tộc, thúc đẩy đồng bào dân tộc ứng dụng CNTT góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS.

Trước sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo UBDT, Trung tâm Thông tin – UBDT và Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông – VNPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về Công nghệ thông tin và Viễn thông (CNTT-VT) giai đoạn 2019 – 2025 với mục tiêu: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT-VT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng. Xây dựng (nâng cấp) nền tảng CNTT-VT phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương. Phát huy thế mạnh của Tập đoàn VNPT là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, có hệ thống các chi nhánh, đơn vị trên toàn quốc, để đưa các sản phẩm, dịch vụ CNTT-VT phục vụ việc quản lý về công tác dân tộc của UBDT. Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT-VT trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, đời sống của đồng bào DTTS.

Hai bên cùng thống nhất phối hợp triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào thiểu số phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025” ; triển khai Dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên 53 tỉnh/TP trực thuộc Trung ương”. Trong đó, VNPT VinaPhone cung cấp các giải pháp công nghệ, sản phẩm phần mềm, tích hợp CNTT-VT trên cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực sẵn có của mình để triển khai hiệu quả các ứng dụng CNTT-VT trong lĩnh vực công tác dân tộc của UBDT.

Giám đốc Trung tâm Thông tin – UBDT Nguyễn Ngọc Hà và ông Nguyễn Nam Long – Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ viễn thông – VNPT ký kết…

…và trao thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thông tin rất vinh dự được các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đến dự, động viên và trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Trung tâm Thông tin phấn khởi được các đồng chí lãnh đạo đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc đến tham dự, tặng hoa và gửi lời chúc mừng. Buổi lễ cũng nhận được sự phối hợp, đồng hành của Tổng công ty dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn VNPT và các Công ty đối tác đã tham dự, chúc mừng nhân Lễ kỷ niệm.

Trung tâm Thông tin trân trọng cảm ơn.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng