Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Trung tâm Thông tin về đề xuất Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành và xử lý dữ liệu của UBDTSáng ngày 21/10/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin để nghe báo cáo đề xuất Dự án “Xây dựng Trung tâm điều hành và xử lý dữ liệu của UBDT”. Tham dự buổi làm việc […]

Quang cảnh phiên họp

Báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết: Trung tâm điều hành và xử lý dữ liệu của UBDT có quy mô tích hợp đồng bộ, được tích hợp dữ liệu và các hệ thống thông tin sẵn có từ các đơn vị thuộc Ủy ban, giúp có được một cái nhìn toàn cảnh về thông tin, dữ liệu liên quan đến quản lý điều hành của UBDT trong công tác dân tộc trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, Trung tâm điều hành Chính phủ điện tử và xử lý dữ liệu của UBDT sẽ cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra những quyết định kịp thời, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất. Trung tâm sẽ lưu trữ số tập trung, tích hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu, các tài liệu dạng điện tử có pháp lý của UBDT, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổng hợp, phân tích và đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị nội bộ thông qua ứng dụng các công nghệ hiện đại.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Thông tin, đại diện một số vụ, đơn vị thuộc UBDT cơ bản thống nhất về sự cần thiết và nội dung của Đề án. Một số ý kiến cho rằng Trung tâm Thông tin cần làm rõ các hạng mục trong Đề án như: Thuyết minh cụ thể về kinh phí triển khai; phương thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị tổ chức liên quan…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cơ bản nhất trí với đề xuất Dự án “Xây dựng Trung tâm điều hành và xử lý dữ liệu của UBDT”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm Thông tin tiếp thu các ý kiến đóng góp của các vụ, đơn vị, bổ sung và hoàn thiện Đề án trên cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

PV

Tin khác đã đăng