Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn kiểm tra công tác dân tộc tại Đắk LắkTiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, ngày 21/6, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của UBDT làm việc tại xã Ea Trang, huyện M’drắk, tỉnh Đắk Lắk. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc […]


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với xã Ea Trang, huyện M’drắk

Xã Ea Trang là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo là 695 hộ/3137 khẩu (chiếm 56,97%), hộ cận nghèo là 167 hộ/813 khẩu (13,96%). Trong đó 2 buôn  Ea Bra và Ea Kiu hiện nay gần như bị cô lập. 2 buôn này cách trung tâm xã hơn 10 km gồm hơn 150 hộ đồng bào Mông di cư từ phía bắc vào. Hiện nay 2 buôn chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) nên đời sống của người dân vô cùng khó khăn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tặng quà cho các hộ DTTS nghèo tại địa phương

Đối với tỉnh Đắk Lắk, sau khi rà soát thôn, buôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh có 45 xã khu vực III; 234 thôn, buôn ĐBKK thuộc 87 xã khu vực II. Thực hiện Chương trình 135, trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã chi ngân sách cho 17 công trình đường giao thông, giải ngân hơn 2 tỷ đồng, đạt 3,4% kế hoạch vốn trung ương giao. Ước tính thực hiện 6 tháng cuối năm đạt 100% khối lượng và kế hoạch được giao. Về chính sách người có uy tín, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi 28 người có uy tín trên địa bàn bị ốm đau, tai nạn… với kinh phí 30 triệu; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh cho 70 người người uy tín của huyện Ea Sup. Cũng trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã cấp 264.318 ấn phẩm phẩm báo, tạp chí cho đồng bào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh, trong những năm qua, Đắk Lắk là một trong những tỉnh có mức tăng trưởng kinh tế khá của vùng. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn mà lõi nghèo vẫn nằm ở vùng DTTS. Để giải bài toán giảm nghèo của địa phương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, cán bộ cơ sở cần phải cầm bám sát, gắn bó với đời sống người dân hơn; tập trung các nguồn lực phấn đấu giảm nghèo 5%/năm. Bên cạnh đó cần nghiên cứu ứng dụng các mô hình hợp tác, hợp tác xã. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng mong muốn hệ thống chính trị cơ sở cùng với cơ quan công tác dân tộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thiên Đức

Tin khác đã đăng