Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn họp Ban Chỉ đạo xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc giaSáng ngày 12/3, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan UBDT (Ban Chỉ đạo ISO). Đồng chí Nông […]

Quang cảnh buổi họp

Theo Quyết định 655/QĐ-UBDT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan UBDT nhằm đổi mới phương thức làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức và cá nhân; công việc được     giải quyết và xử lý thông suốt theo quy trình một cách khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của UBDT, phù hợp với thực tế; tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, các vụ, đơn vị giải quyết công việc kịp thời, giúp Lãnh đạo Ủy ban điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của Ủy ban.

Nội dung triển khai của Kế hoạch gồm: Đánh giá thực trạng; đào tạo, tập huấn kiến thức; thực hiện mở rộng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại vụ, đơn vị; công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tại phiên họp, sau khi nghe dự thảo phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo và báo cáo nội dung công tác liên quan, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ để triển khai theo kế hoạch. Các ý kiến thống nhất đề nghị tập trung vào công tác rà soát, đánh giá để chuyển đổi quy trình; sớm triển khai công tác tập huấn, công tác số hóa tài liệu và lựa chọn các nội dung quan trọng và cần thiết để tập trung triển khai trong năm 2019.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cơ bản nhất trí với dự thảo phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm lưu ý: trách nhiệm triển khai Hệ thống quản lý chất lượng phải là thủ trưởng các vụ, đơn vị. Để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, cần khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn để rà soát, đánh giá toàn bộ các quy trình. Đồng thời triển khai công tác tập huấn để tăng cường nâng cao nhận thức. Với tinh thần rút gọn, đơn giản hóa, đề nghị Văn phòng Ủy ban phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị trong công tác rà soát các quy trình, thủ tục; công tác số hóa tài liệu và tăng cường sự phối hợp với công tác cải cách hành chính để triển khai trong thời gian tới.

Tin khác đã đăng