Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị sơ kết công tác văn phòng 6 tháng đầu năm 2018Ngày 27/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Văn phòng Ủy ban tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự có tập thể lãnh đạo, công […]

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác văn phòng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban và sự phối hợp của các vụ, đơn vị. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng các đề án, như: Đề án vận hành tòa nhà trụ sở cơ quan UBDT tại số 349 Đội Cấn; Đề án giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ của UBDT giai đoạn 2018-2021; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBDT giai đoạn 2018-2021; Nâng cấp Trang tin điện tử về Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của UBDT; Xây dựng quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban.

Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban tích cực làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác của Văn phòng được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao từ đầu năm đều cơ bản hoàn thành; chất lượng tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra, đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được chú trọng, nâng cao; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT.

Công tác thẩm tra văn bản, xử lý, phân loại văn bản có nhiều cải tiến, rút ngắn thời gian, khắc phục cơ bản tình trạng xử lý văn bản chậm; chất lượng công tác phục vụ (tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp…), việc duy tu bảo dưỡng các hạng mục cơ sở hạ tầng của UBDT đã được nâng lên.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, Văn phòng Ủy ban định hướng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị tốt các nội dung, báo cáo làm việc với các Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt các đề án và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo tuần và lịch công tác phục vụ Lãnh đạo Ủy ban; triển khai hoạt động của Tổ Công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; triển khai kế hoạch mua sắm tài sản và đấu thầu mua sắm tài sản năm 2018; rà soát các nhiệm vụ chi cũng như đôn đốc các đơn vị thực hiện chi ngân sách theo đúng tiến độ, chặt chẽ, hiệu quả; tiếp tục đổi mới công tác hậu cần; tổ chức tốt công tác phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo UBDT, các Vụ, đơn vị, đoàn khách trong nước, quốc tế đến làm việc với UBDT; đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả công tác trong 6 tháng vừa qua. Các ý kiến cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao trong 6 tháng cuối năm.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Văn phòng Ủy ban trong 6 tháng vừa qua. Tập thể lãnh đạo, công chức Văn phòng Ủy ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phối hợp chặt chẽ, có sự chuyển biến tốt.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị: Văn phòng Ủy ban cần đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tham mưu để làm tốt nhiệm vụ liên quan tới cải cách hành chính; việc sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp của Ủy ban cần phân cấp sâu hơn cho cấp phòng; rà soát lại các nhiệm vụ cụ thể, nhất là các nhiệm vụ phối hợp đi công tác địa phương ở các vụ, đơn vị, tránh chồng chéo; tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban, đảm bảo hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; thực hiện nghiêm công tác phát ngôn, không uống rượu, bia trong giờ hành chính, chấp hành nghiêm quy chế, quy định của cơ quan, làm tốt công tác phục vụ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng yêu cầu lãnh đạo Văn phòng Ủy ban rà soát lại toàn bộ công việc của văn phòng, phân công cụ thể cho từng bộ phận; thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng