Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Đông Nam BộNgày 25/6, tại Tp. Tây Ninh, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực miền Đông Nam bộ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; đại diện cơ quan công tác dân tộc của 9 tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố của tỉnh Tây Ninh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm của các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc vùng dân tộc và miền núi tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc tiếp tục quan tâm; các chương trình, chính sách triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, dân chủ. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc đạt được những kết quả đáng ghi nhận; sản xuất nông – lâm nghiệp phát triển, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi mạnh theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh cho năng suất và giá trị kinh tế cao; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại ngày càng phát triển; cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được quan tâm, hệ thống giao thông đảm bảo kết nối giữa các vùng, miền, các tỉnh, các huyện, xã và thôn, bản; công tác giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh chính trị – trật tự xã hội được quan tâm, giữ vững; bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy.

Toàn cảnh Hội nghị

 Thảo luận tại Hội nghị, đa số ý kiến của đại diện lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc các tỉnh đều cho rằng: Cơ quan công tác dân tộc các địa phương trong khu vực đã tham mưu ban hành được nhiều chính sách đặc thù của địa phương; luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị đã được giao để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, kịp thời phản ảnh những tâm tư của cán bộ, công chức trong việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án tổ chức bộ máy của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc của khu vực Đông Nam bộ trong thời gian qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu công tác dân tộc cần sát thực bám sát cơ sở để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của  bà con đồng bào DTTS ; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể có trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện công tác dân tộc đạt hiệu quả; chú trọng nguồn nhân lực là học sinh các trường dân tộc nội trú, bởi sau khi ra trường các em sẽ trở thành lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng, phát triển địa phương mình. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được vẫn còn một số mặt hạn chế như: công tác kiểm tra, giám sát chưa được sâu sát; công tác phối kết hợp giữa các cơ quan công tác dân tộc với các sở, ban, ngành của địa phương chưa được chặt chẽ, đồng bộ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo tuần, tháng, quý chưa đầy đủ, đúng thời gian và chất lượng chưa cao.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2018, các địa phương tiếp tục triển khai tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đã ban hành, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc và miền núi; chủ động theo dõi, bám sát, kiểm tra đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện chính sách, các chương trình, dự án được đầu tư trong vùng dân tộc; có các giải pháp giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các điểm nóng về an ninh trật tự.

Anh Sáu

Tin khác đã đăng