Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn: Cần tăng cường giải pháp ứng dụng CNTT trong cơ quan Ủy ban Dân tộcSáng 25/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Trung tâm Thông tin – UBDT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của Trung tâm Thông tin (TTTT) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT, sự vào cuộc quyết liệt của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, TTTT đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật trong kết quả công tác là việc tiếp tục duy trì, cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử UBDT phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBDT; thực hiện quản trị Phân hệ Quản lý văn bản, hỗ trợ các Vụ, đơn vị; duy trì và phát triển mạng tin học, hệ thống thư điện tử, hệ thống bảo mật, an ninh mạng, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống phòng họp trực tuyến… của UBDT.

Bên cạnh đó, TTTT cũng đã thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 đúng tiến độ, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 2 – Dự án 10 “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN” chuyển đến Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia để tổng hợp; triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Kết luận của Lãnh đạo UBDT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Giám đốc TTTT báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT về tình hình hoạt động, triển khai nhiệm vụ của TTTT

Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã báo cáo, đề xuất một số ý kiến liên quan đến công tác cán bộ, sắp xếp nhân sự; giải pháp nâng cao đời sống cho viên chức trong đơn vị; các giải pháp về kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT; công tác phối hợp với các Vụ, đơn vị trong giải quyết các nhiệm vụ liên quan…

Trong 6 tháng cuối năm, TTTT đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm 2021; triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao ngoài kế hoạch; sắp xếp, bố trí nhân sự đúng chuyên môn, năng lực thực tế để tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm và các nhiệm vụ giao đột xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của TTTT. Để làm tốt hơn những nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị TTTT cần phải đổi mới cách thức xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết để có sự đánh giá chất lượng, đầy đủ hơn; cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ban Giám đốc trong giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của TTTT; vận dụng mọi nguồn lực từng bước nâng cấp hạ tầng CNTT; rà soát các đầu việc, tiến độ công việc để đánh giá, chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch công tác năm 2022.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu TTTT rà soát các nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách tại phiên làm việc gần nhất và xây dựng kế hoạch, tiến độ công việc cho các phòng để thực hiện nghiêm và đảm bảo tiến độ; đối với các nhiệm vụ theo kế hoạch năm và các dự án được phê duyệt tiếp tục rà soát kế hoạch đảm bảo thực hiện theo tiến độ; chủ động phối hợp với các Vụ, đơn vị hướng dẫn, tăng cường giải pháp ứng dụng CNTT của UBDT, xây dựng kế hoạch, nội dung để báo cáo Lãnh đạo Ủy ban giải quyết những vấn đề còn vướng mắc; tìm giải pháp đảm bảo chế độ quyền lợi cho viên chức thuộc TTTT theo đúng quy định; về công tác tổ chức cán bộ, có lộ trình rà soát theo các quy định của Nhà nước, qua đó đánh giá cán bộ và sắp xếp đúng vị trí việc làm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn giao TTTT chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổ chức cán bộ và Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng UBDT rà soát toàn bộ hạ tầng CNTT trong tòa nhà trụ sở UBDT, qua đó có những đề xuất nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng, trang thiết bị CNTT; nhanh chóng triển khai việc chuyển hạ tầng CNTT từ trụ sở cũ về trụ sở 349 Đội Cấn. TTTT phải chủ động giữ và phát huy vai trò chi bộ đảng, công đoàn để đảm bảo cơ chế chính sách cho viên chức, đảng viên trong đơn vị.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng