Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc LiêuNgày 04/4/2019, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Vương Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS […]

Quang cảnh phiên họp

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu xác định Đại hội là dịp để tiếp tục khẳng định và ghi nhận những công lao đóng góp của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Hoàng Duyên – Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Phó trưởng Ban Thường trực Đại hội đã thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội. Theo đó, Đại hội là dịp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2009-2019; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Tổ chức đã tập trung thảo luận về thời gian và chọn huyện Vĩnh Lợi là địa phương tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện khác. Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu dự kiến tổ chức trong 2 ngày và hoàn thành trước ngày 30/11/2019.

Các thành viên Ban Tổ chức cũng thống nhất việc cử đại biểu tham dự phải đảm bảo cơ cấu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng, có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc. Tỷ lệ đại biểu nữ tham dự phải đạt tối thiểu 30%.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe Ban Tổ chức thông qua kế hoạch và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đã thông tin và giải thích thêm một số quy định trong công tác tổ chức Đại hội mà địa phương còn vướng mắc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải mong rằng, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được giao, các cơ quan, ban, ngành là thành viên Ban Tổ chức tập trung thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, để Đại hội được tổ chức trang trọng, với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Vương Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh đề nghị cơ quan thường trực là Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và các thành viên để tham mưu đầy đủ cho Ban Tổ chức nhằm sớm hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên các tiểu ban phục vụ Đại hội.

Hạnh Nguyên

Tin khác đã đăng