Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải bàn giao nhiệm vụ phụ trách các vụ, đơn vịNgày 30/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức cuộc họp bàn giao nhiệm vụ phụ trách các vụ, đơn vị giữa Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông. Dự cuộc họp có lãnh đạo Nhà khách Dân tộc, Vụ Tổ chức Cán […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông trao biên bản bàn giao nhiệm vụ phụ trách các vụ, đơn vị

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải sẽ nghỉ hưu hưởng chế độ kể từ ngày 01/7/2023. Trước khi kết thúc công việc tại cơ quan về nghỉ chế độ hưu trí, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải sẽ tiến hành công tác bàn giao nhiệm vụ phụ trách các vụ, đơn vị đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã thông tin tới Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tình hình các nhiệm vụ triển khai phụ trách đối với Vụ Pháp chế và Nhà khách Dân tộc (NKDT). Đối với đơn vị Nhà khách Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chia sẻ quan điểm, tình hình chỉ đạo NKDT thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian được giao phụ trách cho đến nay; tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức xây dựng công trình NKDT; tình hình kinh doanh của NKDT; quá trình vận hành bộ máy nhân sự của NKDT…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại cuộc họp

Trước khi bàn giao nhiệm vụ phụ trách, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chúc tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động NKDT tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực bản thân, thích nghi với quy mô mới của NKDT trong tương lai, phấn đấu đưa đơn vị ngày càng phát triển đi lên.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đã ký biên bản xác nhận bàn giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị NKDT cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải mong muốn sau khi bàn giao, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tiếp tục quan tâm, chỉ đạo ổn định lại bộ máy nhân sự để đảm bảo công tác vận hành của đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Sau khi nhận bàn giao các nội dung công việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông khẳng định, trong thời gian tới, sẽ cùng với đơn vị Nhà khách Dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, tiếp tục chỉ đạo tập thể NKDT thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng