Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh: Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóaTiếp tục chương trình làm việc tại Phú Yên, ngày 9/10, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về kiểm tra thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh về một số kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, ông Phan Đình Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 233.635/251.519 hộ Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,89%; 567/625 thôn, buôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 90,72%; 57/112 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, chiếm tỷ lệ 50,89%; 807/874 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,33%…

Cũng từ năm 2018 đến nay, Phú Yên được phân bổ hơn 69,1 tỷ đồng từ Chương trình 135 để xây dựng 119 công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất cho hơn 1.000 hộ dân, nâng cao năng lực hơn 1.000 cán bộ xã, thôn, buôn. Nguồn vốn năm 2018 đã giải ngân 100%. Vốn năm 2019, tới nay đã giải ngân 35% xây dựng hạ tầng cơ sở, hơn 83% phát triển sản xuất. Đối với việc cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh cấp 19 loại báo, tạp chí với trên 82.000 tờ.

Ông Phan Đình Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo về đặc điểm tình hình của vùng đồng bào DTTS và miền núi trong tỉnh, ông Phan Đình Phùng cho biết, tỉnh Phú Yên có 3 huyện miền núi, là địa bàn cư trú lâu đời của 3 dân tộc chính là Ê Đê, Chăm, Ba Na. Đồng bào DTTS ở Phú Yên sống với nhau theo dòng họ hình thành nên các buôn, làng. Đến nay, cộng đồng các dân tộc ở Phú Yên phát triển đa dạng và phong phú. Tổng dân số đồng bào DTTS là 62.322 người, chiếm 6,7% dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa tỉnh nhà.

“Đồng bào DTTS ở Phú Yên có thể còn nghèo về kinh tế nhưng với những gì đã tạo lập từ lâu đời, họ không nghèo văn hóa mà ngày càng phát triển, hội nhập và bắt kịp với cuộc sống hiện đại. Vì thế, tỉnh Phú Yên sẽ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng”. Ông Phan Đình Phùng khẳng định.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đặc biệt đánh giá cao một số sáng tạo của Phú Yên trong thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và triển khai thực hiện Chương trình 135. Đồng thời, đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục nâng cao chất lượng gia đình, thôn, buôn, khu phố văn hóa. Đối với vùng đồng bào DTTS cần có cách làm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, triển khai những cuộc vận động mang tính đặc thù; chú ý phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa; quan tâm đến việc tiếp cận thông tin, cấp phát các ấn phẩm báo chí ở các xã vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào DTTS, đảm bảo đủ năng lực để đảm nhận các dự án được triển khai trên địa bàn.

Lê Phương (Báo Dân tộc và Phát triển)

Tin khác đã đăng