Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Tạp chí Dân tộcChiều 3/9, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh đã có buổi làm việc với Tạp chí Dân tộc về tình hình công tác 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Toàn cảnh cuộc họp Báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm […]

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc cho biết: Trong 8 tháng đầu năm, mặc dù, gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Tạp chí Dân tộc đã tổ chức xuất bản, phát hành 42.912 cuốn Tạp chí Dân tộc. Nội dung của Tạp chí luôn bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tuyên truyền của lãnh đạo UBDT; định hướng thông tin phòng, chống dịch Covid-19 đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, Tạp chí còn phối hợp với các đơn vị để xây dựng chương trình, thực hiện chuyên đề phòng chống thuốc lá; nông thôn mới; cải cách hành chính…

Trong thời gian tới, Tạp chí Dân tộc sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, xuất bản các ấn phẩm đặc san chính sách dân tộc gắn với giảm nghèo bền vững, tuyên truyền về công tác dân tộc, hoàn thiện bộ tổ chức bộ máy của Tạp chí…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, viên chức, người lao động Tạp chí Dân tộc đề xuất với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh một số nội dung như: Tạo điều kiện để Tạp chí kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp phòng; cho phép Tạp chí thành lập Tạp chí Dân tộc điện tử; mở rộng bổ sung đối tượng được cấp ẩn phẩm tạp chí, được tham gia các chương trình, dự án truyền thông…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ghi nhận những cố gắng của Tạp chí Dân tộc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Tạp chí Dân tộc, trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT để giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tạp chí.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị, trong thời gian tới Tạp chí Dân tộc cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các bài viết đăng tải trên Tạp chí cần mang tính nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Tạp chí khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập Hội đồng biên tập để có thể ra mắt trong thời gian sớm nhất; tập trung xây dựng Đề án Tạp chí Dân tộc điện tử, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền nghiên cứu về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng