Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì phiên họp lần 2 Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộcNgày 01/12/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng Biên tập (HĐBT) Tạp chí Dân tộc đã tổ chức Phiên họp lần thứ 2 năm 2021. Tham dự Phiên họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Biên tập, cùng các thành viên trong Hội […]

Quang cảnh phiên họp.

Phiên họp lần 2 được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến của các nhà khoa học là thành viên của Hội đồng Biên tập về các nội dung:

Định hướng chủ đề, nội dung các mục, bài viết đăng tải trên Tạp chí Dân tộc và các ấn phẩm khác của Tạp chí Dân tộc trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu lý luận, thực tiễn, đánh giá, phản biện, đề xuất giải pháp về công tác dân tộc, chính sách dân tộc;

Nội dung hoạt động của HĐBT tư vấn cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Lãnh đạo UBDT trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là tư vấn, đánh giá, đề xuất giải pháp chính sách phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đọan1: 2021-2025;

Kế hoạch hành động, phát triển của Tạp chí Dân tộc giai đoạn 2022-2025 và hoạt động của Tạp chí năm 2022.

Theo đó, giai đoạn 2022-2025 Tạp chí đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tư vấn hướng dẫn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của UBDT, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của UBDT; phấn đấu đưa Tạp chí Dân tộc trở thành diễn đàn khoa học lớn nhất trong cả nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, có phạm vi ảnh hưởng về lý luận và thực tiễn trong nước và quốc tế;

Giải pháp tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, thực tiễn, nâng cao chất lượng Tạp chí như: Giải pháp về nguồn nhân lực đáp ứng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Dân tộc; giải pháp về công tác phối hợp trong triển khai nghiên cứu lý luận, thực tiễn phục vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới; giải pháp về tài chính…

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên của HĐBT cơ bản đồng tình với dự thảo nội dung định hướng, chủ đề, kế hoạch của Tạp chí Dân tộc; một số ý kiến cho rằng trong giai đoạn tiếp theo, Tạp chí Dân tộc cần định hình lại các sản phẩm của mình, quy định rõ các ấn phẩm chuyên về công tác nghiên cứu, hướng dẫn, diễn đàn trao đổi; đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề về văn hóa của từng dân tộc, từng vùng miền; tập trung vào phân tích nghiên cứu chuyên sâu các chính sách dân tộc, công tác dân tộc; bổ xung thêm thông tin, kinh nghiệm của các nước trong vấn đề thực hiện công tác dân tộc…

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu tại cuộc họp. Thứ trưởng đề nghị Tạp chí Dân tộc tổng hợp lại những ý kiến đóng góp tại cuộc họp để hoàn thiện Kế hoạch hành động, phát triển của Tạp chí Dân tộc giai đoạn 2022-2025 và hoạt động của Tạp chí năm 2022.

Tin khác đã đăng