Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng làm việc tại tỉnh Ninh Thuậnrong hai ngày 15 – 16/11/2016, đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã đến tỉnh Ninh Thuận làm việc về kết quả thực hiện công tác dân tộc của tỉnh năm 2016 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng làm […]

15534043_ninh-thuan-03_16-11-16
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng làm việc với tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện công tác dân tộc năm 2016, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung nhiều nguồn lực và triển khai kịp thời các chính sách nhằm giúp đồng bào DTTS và miền núi có điều kiện phát triển toàn diện, như: Đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ vốn, kỹ thuật phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe cho người dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS; tăng cường đầu tư, hỗ trợ cho những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.Cấp Ủy đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS từng bước phát triển. Hộ nghèo đồng bào DTTS dự kiến giảm từ 2%, riêng huyện Bác Ái giảm từ 4-5%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi ổn định.Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc được coi trọng và đạt kết quả khá, được sơ kết hàng năm. Nhiều chương trình, dự án đã được các cấp xây dựng và triển khai kịp thời; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện, góp phần đảm bảo ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị tỉnh  Ninh Thuận cần cân nhắc kỹ chiến lược phát triển của tỉnh, khắc phục thiên tai hạn hán, phát huy hiệu quả thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, với các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: Cây nho, táo, thuốc lá, chăn nuôi cừu… quy hoạch, kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng có quy mô và chất lượng phục vụ du khách tham quan … nhằm tăng nguồn thu cho tỉnh; tích cực quảng bá du lịch trên mọi phương diện. Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm nhấn mạnh tỉnh khẩn trương quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt, cán bộ là người DTTS trên địa bàn; tranh thủ các nguồn vốn vay, xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của địa phương gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Thuận, đoàn công tác đã làm việc với huyện Bác Ái. Đây là huyện nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, có vùng núi cao hiểm trở, thiên nhiên khắc nghiệt, là một trong số 62 huyện nghèo của cả nước, thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Từ khi tách huyện vào năm 2001, Bác Ái có 95% dân số là người dân tộc Raglay.

Vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, huyện đã đề ra các giải pháp gắn việc thực hiện NQ 30a với các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội khác trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong thực hiện NQ 30a, nhất là công tác giao rừng khoán quản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và quy hoạch đất sản xuất; tập trung thực hiện, lồng ghép các chương trình hỗ trợ sản xuất thành mô hình kinh tế hộ để định hướng, đầu tư trợ giúp các hộ thoát nghèo nhanh và bền vững. Huyện chú trọng công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; thực hiện tốt chính sách cán bộ đối với huyện nghèo; tăng cường vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo đã đề ra.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho đồng bào các dân tộc tại xã Phước Thắng của huyện Bác Ái. Tại đây, đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân tộc của xã, những tâm tư tình cảm và nguyện vọng của đa số đồng bào các dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con đồng bào các dân tộc tiếp tục khắc phục những khó khăn, đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính chính trị, trật an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Quân – Nguyễn Cương

Tin khác đã đăng