THƯ CHÚC TẾT XUÂN ĐINH DẬU CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘCNhân dịp chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương lời thăm hỏi thân thiết, […]

Các đồng chí thân mến !

Năm 2016, cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, công tác dân tộc đã đạt được một số thành tích nổi bật: Ủy ban Dân tộc đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chính sách quan trọng, hỗ trợ phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2021; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Dân tộc, là cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong hệ thống chính trị… góp phần phát triển nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các Vụ, đơn vị, Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố, Phòng Dân tộc các huyện tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, sâu sát thực tiễn, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc; chăm lo phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của bà con các dân tộc không ngừng được cải thiện, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

Năm 2016 cũng là năm Cơ quan công tác dân tộc các cấp tổ chức thành công kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của mình. Qua đó động viên cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống phát huy kết quả đã đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác dân tộc cũng còn một số bất cập, hạn chế. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là vùng chậm phát triển, đời sống của bà con các dân tộc còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo cao, thiếu việc làm, thu nhập thấp; thiên tai, dịch bệnh bất thường; tỷ lệ trẻ em bỏ học còn cao; một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được đẩy lùi… Đó là những thách thức lớn, đòi hỏi những người làm công tác dân tộc phải nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững sau năm 2015.

Năm 2017, đất nước đứng trước vận hội mới. Công tác dân tộc có nhiều thuận lợi nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại. Tôi tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đã có hiệu lực; động viên bà con các dân tộc khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực cùng với sự hỗ trợ của nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung…”.

Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tôi xin chúc các đồng chí, gia đình và bà con các dân tộc trên mọi miền đất nước năm mới dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc.

Chào thân ái !

                                                  ĐỖ VĂN CHIẾN
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Tin khác đã đăng