Thư chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của Thủ tướng Nguyễn Xuân PhúcNhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 02/4/2018, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây gửi toàn thể đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều […]

Biểu diễn nghệ thuật của người Khmer mỗi dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (ảnh moitruong.net.vn)

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Thân ái gửi: Đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Những năm qua, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Cùng với cả nước, đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước ta.

Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 về tăng cường công tác ở vùng đồng bào Khmer; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đang được đi vào cuộc sống sẽ làm niềm vui của đồng bào dân tộc Khmer chúng ta được nhân lên trong dịp Tết cổ truyền thiêng liên này.

Tôi mong rằng, cùng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đồng bào, đồng chí và vị chư tăng dân tộc Khmer tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; chung sức, đồng lòng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng với quân và dân cả nước xây dựng đất nước Việt Nam mạnh giàu; mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xin chúc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc./.

Thân ái, 

Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin khác đã đăng