Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcNhân dịp chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương lời thăm hỏi thân thiết, […]

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Năm 2018, cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ủy ban Dân tộc đã chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tình hình vùng dân tộc và miền núi; kịp thời triển khai thực hiện các đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo chương trình công tác năm 2018; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; có bước đột phá trong tham mưu, hoạch định chính sách; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại về công tác dân tộc, tìm kiếm cơ hội hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc…

Cơ quan công tác dân tộc các cấp từ trung ương đến địa phương tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, sâu sát thực tiễn, tích cực tham mưu để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc; chăm lo phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của bà con các dân tộc không ngừng được cải thiện, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước. Đồng bào các dân tộc cả nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực, tự tin, vượt khó vươn lên.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác dân tộc cũng còn một số bất cập, hạn chế. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là vùng chậm phát triển, đời sống của bà con các dân tộc còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo cao, thiếu việc làm, thu nhập thấp; thiên tai, dịch bệnh bất thường; tỷ lệ trẻ em bỏ học còn cao; một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được đẩy lùi… Đó là những thách thức lớn, đòi hỏi những người làm công tác dân tộc phải nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2019, đất nước đứng trước vận hội mới. Công tác dân tộc có nhiều thuận lợi nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại. Tôi tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đã có hiệu lực. Nỗ lực cao nhất, tham mưu xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn để Chính phủ trình Quốc hội kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) để thực hiện từ 2021. Tiếp tục động viên bà con các dân tộc khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất…”.

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, xin chúc toàn thể các đồng chí và gia đình cùng với đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước: Dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc

Tin khác đã đăng