Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcNhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương lời thăm hỏi […]

 

Các đồng chí thân mến!

Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn thách thức do thiên tai, dịch bệnh gây ra; dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng GDP đạt mức 2,91%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Hòa vào niềm vui chung đó, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi cũng có bước phát triển vượt bậc. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

Năm 2020 cũng là năm lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc đạt được nhiều kết quả nổi bật; mở ra cơ hội mới, điều kiện mới, niềm tin mới cho sự phát triển toàn diện, bền vững vùng DTTS và miền núi.

Triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trình Thủ tướng phê duyệt.

Năm 2020 khép lại với sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II. Đây là một sự kiện chính trị, xã hội sâu sắc; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào DTTS và niềm tin của đồng bào các DTTS với Đảng, Nhà nước; một biểu tượng đặc biệt sinh động nhất về sự đoàn kết các dân tộc; được Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II đã lan tỏa tinh thần đại đoàn kết lên một tầm cao mới, trường tồn, “nở hoa kết trái”, truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các dân tộc cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2020 có ý nghĩa nền tảng và là động lực mạnh mẽ để công tác dân tộc bước vào năm 2021 với một tâm thế mới, quyết tâm mới. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận rõ và khắc phục hiệu quả những bất cập, hạn chế trong công tác dân tộc; không ít khó khăn, thách thức vẫn đang còn hiện hữu ở vùng DTTS và miền núi để nỗ lực, phấn đấu hơn nữa nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đất nước đang bước vào Xuân với sự kiện trọng đại của dân tộc: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp; mở ra một vận hội phát triển mới; công tác dân tộc cũng đang có những cơ hội thuận lợi, chưa bao giờ có được. Tôi tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc sẽ tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II.

Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Tân Sửu, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể các đồng chí và gia đình cùng đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc!

Năm mới thắng lợi mới!

(Báo DT&PT)

Tin khác đã đăng