Thanh Hóa đầu tư hơn 300 tỷ đồng kiên cố hóa trường, lớp vùng khó khănNhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học của các trường mầm non, tiểu học ở những xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Thanh Hóa đầu tư hơn 300 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2017 – […]

Theo đó, sẽ có 347 phòng học mầm non, tiểu học được đầu tư, xây dựng với kinh phí hơn 253 tỷ đồng, còn lại hơn 64 tỷ đồng là vốn đối ứng của chủ đầu tư.

Các địa phương được đầu tư kiên cố hóa phòng học đợt này gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Nga Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND các huyện lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, dự toán công trình và trình duyệt theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành có liên quan hỗ trợ các địa phương nhanh chóng hoàn tất những điều kiện theo quy định để Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học được triển khai hiệu quả, chất lượng, mang lại lợi ích lâu dài cho người thụ hưởng…

Chính quyền địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại danh mục đầu tư các dự án, tránh tình trạng thừa, thiếu cục bộ dẫn đến lãng phí trong đầu tư công. Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật…

Những năm qua, Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng trăm lớp học đã được đầu tư xây dựng mới, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học cho các trường. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh phải ngồi học trong những phòng học tranh tre, nứa lá tạm bợ vẫn tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học và sức khỏe của học sinh…

(Nguồn: TTXVN)

Tin khác đã đăng