Tham vấn ý kiến dự thảo Đề án “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc”Ngày 22/7, tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo Đề án “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển bình […]

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông chủ trì Hội thảo.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện tình trạng dân số của các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người cả về số lượng và chất lượng; đạt mức sinh thay thế, giảm mạnh tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi… Đề án được chia làm 2 giai đoạn và thực hiện trong 10 năm.

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản và góp ý một số nội dung như: cần xác định đúng đối tượng, phạm vi Đề án; các nhóm giải pháp tập trung nâng cao chất lượng và số lượng dân số các dân tộc dưới 10 nghìn người…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Ban soạn thảo Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp trên cơ sở phải bám sát Nghị quyết 21 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Nghị quyết 137 – NQ/CP của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới và sớm hoàn thiện Đề án để trình Chính phủ  phê duyệt.

(baodantoc.com.vn)

Tin khác đã đăng