Thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị nhiễm Covid-19Ngày 14/9/2021, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên thăm hỏi, tặng quà cho 07 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị nhiễm Covid-19 trên địa bàn hai huyện Sông Hinh và Sơn Hòa, với tổng số tiền 13 triệu đồng từ […]

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, ông La Văn Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc đã trực tiếp thăm hỏi 3 hộ DTTS nghèo tại huyện Sông Hinh, 3 hộ DTTS nghèo và 01 hộ DTTS cận nghèo tại huyện Sơn Hòa, đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào DTTS trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và động viên các hộ gia đình nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là món quà tinh thần, thể hiện sự quan tâm của xã hội, của Đảng, Nhà nước tới đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, động viên kịp thời cho đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn bị nhiễm Covid-19, góp phần giúp bà con đồng bào DTTS yên tâm chống dịch và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nguồn kinh phí thực hiện được Ủy ban Dân tộc hỗ trợ đồng bào DTTS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, theo Quyết định số 567/QĐ-UBDT ngày 01/9/2021 của Ủy ban Dân tộc đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 378 người là đồng bào DTTS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh Trường Dự bị Đại học tại TP. Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19 tính đến ngày 31/8/2021. Mức hỗ trợ đối với mỗi hộ nghèo và học sinh là 2.000.000 đồng; hộ cận nghèo là 1.000.000 đồng/hộ; hộ có hoàn cảnh khó khăn là 500.000 đồng/hộ. Tổng kinh phí Ủy ban Dân tộc hỗ trợ đợt này là 470 triệu đồng.

Một số hình ảnh Ban Dân tộc tặng quà cho người dân:

(bandantoc.phuyen.gov.vn)

Tin khác đã đăng