Thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TWNgày 14/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc và Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo báo […]

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Điểu K’Ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với những kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 24 và cho rằng công tác dân tộc đã có nhiều đổi mới, đột phá. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về mục tiêu, định hướng, các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành có liên quan đã cho ý kiến cụ thể về lĩnh vực mình quản lí. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh đến những giải pháp như: giúp đồng bào phát huy nội lực vươn lên; giải quyết sinh kế cho đồng bào;  phát triển công nghiệp đặc thù; khai thác thủy điện nhỏ; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; quan tâm đến việc tiếp cận y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS; quan tâm hơn nữa đến phụ nữ DTTS…

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã phát biểu làm rõ thêm các nội dung, số liệu trong dự thảo báo cáo, đồng thời tiếp thu và làm rõ hơn các ý kiến góp ý của đại biểu.

Kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý tại Hội nghị và đề nghị Ủy ban Dân tộc (chủ trì soạn thảo) cân nhắc tiếp thu, bổ sung, rà soát để hoàn thiện báo cáo. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, báo cáo cần tiếp tục nhấn mạnh những vấn đề như: tính đột phá trong thực hiện Nghị quyết; quan điểm của Nghị quyết 24, tính phù hợp với tình hình mới; nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; trách nhiệm của các cấp ủy đảng  đối với công tác dân tộc…

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đồng tình với những giải pháp đặt ra và đề nghị, thời gian tới cần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lí nhà nước về công tác dân tộc; đổi mới phương thức thực hiện chính sách dân tộc; đổi mới cơ chế điều phối đối với chính sách dành cho đồng bào DTTS, miền núi; đổi mới hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc các cấp; quan tâm đến nguồn nhân lực DTTS; tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc … Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị Ban soạn thảo xem xét về bố cục, các số liệu để đảm bảo sự đồng bộ với các văn bản, các luật; đưa các kiến nghị phù hợp với đặc điểm, tình hình mới…

(Báo DT&PT)

Tin khác đã đăng