Tập huấn về an toàn thông tin và phần mềm nguồn mở.Sáng ngày 27/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin (BCĐ CNTT) của Ủy ban Dân tộc đã tổ chức tập huấn phần mềm mã nguồn mở và an toàn thông tin cho các thành viên Tổ Thư ký BCĐ CNTT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm […]


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng khẳng định: Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Phần mềm mã nguồn mở (PMNM) là một chủ trương đã được khẳng định trong nhiều văn bản chính sách của Đảng, Nhà nước như Quyết định số235/2004/QĐ-TTg ngày 02/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án tổng thể “Ứng dụng và phát triển PMNM ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008”; Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó quy định phải ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng các sản phẩm phần mềm nguồn mở…

PMNM có nhiều ưu thế nổi bật như: An toàn thông tin, giảm thời gian phát triển phần mềm, cải thiện chất lượng và giảm chi phí sở hữu phần mềm, giảm thiểu các vi phạm bản quyền… Dựa vào đó, các tổ chức có thể tùy biến để có những tính năng đáp ứng được các nhu cầu đăc biệt trong tổ chức của mình. Do nhiều ưu điểm như vậy, việc ứng dụng và phát triển PMNM đã và đang trở thành một xu thế phát triển trên thế giới, đặc biệt trong khu vực công nơi an ninh thông tin được coi trọng hàng đầu. Tuy nhiên mức độ áp dụng PMNM tại cơ quan Uỷ ban Dân tộc vẫn còn nhiều hạn chế do  mới sử dụng một vài ứng dụng PMNM phổ biến, chưa sử dụng giải pháp PMNM trọn gói từ Hệ điều hành đến các ứng dụng văn phòng,… dẫn đến chưa tận dụng được các tính năng, cơ hội của PMNM mang lại.

Để ứng dụng PMNM đi vào thực tiễn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Trung tâm Thông tin – đơn vị thường trực của BCĐ CNTT phải tiên phong, cùng với các thành viên Tổ Thư ký BCĐ CNTT phải làm lực lượng nòng cốt hướng dẫn cho cán bộ và công chức, viên chức của đơn vị mình.

Toàn cảnh buổi tập huấn

 Thông qua buổi tập huấn về sử dụng PMNM và an toàn thông tin được các kỹ sư của TTTT trình bày, các thành viên trong tổ thư ký đã được tìm hiểu kỹ hơn về ứng dụng này.

Sau buổi tập huấn các thành viên trong Tổ Thư ký có nhiệm vụ cài đặt, triển khai ứng dụng đối với các máy tính của Vụ, đơn vị mình để lãnh đạo Vụ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo phần mềm này.

Kim Thu

Tin khác đã đăng