Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đại biểu dân cử người dân tộc thiểu sốTrong 2 ngày 15 – 16/12/2016, tại Thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn “Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số” cho đại biểu Quốc […]

01371114_9ee93a3d83774d6cee4f0a7d0b57912d_16-12-15
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Đỗ Văn Chiến chủ trì và phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập trung vào các vấn đề: Tổng quan về hệ thống chính sách dân tộc; tác động của hệ thống chính sách dân tộc tới phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2011-2015); mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; tiếp xúc cử tri tại địa bàn miền núi và tiếp xúc với cử tri người DTTS; hoạt động giám sát, khảo sát và tham gia xây dựng chính sách dân tộc của Hội đồng Dân tộc; các kỹ năng thẩm tra, quyết định và giám sát ngân sách đầu tư cho miền núi, vùng dân tộc thiểu số…

17333026_7b714a4c034b99eac7422b14aa18b115_16-12-15

Từ trái sang: Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT – Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch HĐDT của Quốc hội – Hà Ngọc Chiến và Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội – Nguyễn Lâm Thành đồng chủ trì Hội nghị.

Với nhan đề: “Tổng quan về hệ thống chính sách dân tộc; tác động của hệ thống chính sách dân tộc tới phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2011-2015); mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020”, tham luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT – Đỗ Văn Chiến đã nêu lên những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015. Theo đó giai đoạn vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 128 văn bản liên quan đến chính sách dân tộc. Những chính sách này đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo chuyển biến khá rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đời sống của đồng bào được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo thiếu bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao, thiên tai, dịch bệnh; thiếu việc làm, thu nhập thấp, bấp bênh; tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao, chất lượng nguồn nhân lực thấp… vẫn đang là thách thức lớn đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Tham luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT – Đỗ Văn Chiến cũng nêu rõ: Việc xác định rõ một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; góp phần phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng là vấn đề hết sức quan trọng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chia sẻ: Là đại biểu Quốc hội khóa XIV, là con em của đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ ơn Đảng, Nhà nước và Bác Hồ, được đào tạo cơ bản về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác… được cử tri tin cậy bầu làm đại biểu Quốc hội; ông sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số tích cực tham gia mọi hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước…trong đó có chính sách dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Với tinh thần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cần đề cao trách nhiệm, mạnh dạn, nỗ lực vươn lên, tự tin vượt qua chính mình để tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện và tích cực tham gia vào hoạch định chính sách, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan nhà nước… cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tuấn Hà

Tin khác đã đăng