Tăng cường thông tin truyền thông về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộcNhằm tăng cường công tác thông tin truyền thông về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc, ngày 22/2/2017, Vụ Hợp tác Quốc tế (Ủy ban Dân tộc) đã tổ chức cuộc họp nhóm truyền thông với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan […]


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, các cơ quan báo chí nhìn nhận thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc thời gian qua còn mờ nhạt, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thông tin tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục. Đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo của Vụ Hợp tác Quốc tế trong việc phối hợp xây dựng chiến lược truyền thông về hội nhập, các cơ quan báo chí mong muốn, thời gian tới, Vụ Hợp tác Quốc tế tăng cường định hướng, cung cấp thông tin để công tác tuyên truyền đúng, trúng và phát huy hiệu quả.

Chia sẻ sự đa dạng, phong phú với nhiều triển vọng trong bức tranh hội nhập quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc thời gian tới; khẳng định tầm quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc thông tin tuyên truyền, ông Hà Việt Quân cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ, phối hợp của các cơ quan báo chí, đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ có sự phối hợp chặt chẽ, dài hơi để công tác thông tin đạt hiệu quả tốt nhất. Ông Hà Việt Quân cũng cho biết, sau cuộc họp này, Vụ Hợp tác Quốc tế sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để cung cấp thông tin đầy đủ, nhanh nhạy, kịp thời cho các cơ quan báo chí, tất cả vì mục tiêu vì sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS trong thời đại hội nhập.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng