Tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo an ninh, trật tựNgày 09/10, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) – Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) – Bộ Công an đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo an ninh, trật tự. PGS.TS […]

PGS.TS Trần Trung – Quyền Giám đốc HVDT và Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân – Giám đốc Học viện Chính trị CAND ký kết Quy chế phối hợp

Chương trình phối hợp về công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo an ninh, trật tự giữa Học viện Chính trị CAND và HVDT nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, hữu nghị, đoàn kết giữa Học viện Chính trị CAND – Bộ công an và HVDT – UBDT; phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Trần Trung – Quyền Giám đốc HVDT phát biểu tại Lễ ký kết

PGS.TS Trần Trung – Quyền Giám đốc HVDT cho biết: Học viện Chính trị CAND và HVDT là 2 cơ quan có nhiều nét tương đồng trong tổ chức hoạt động, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thời gian qua, lực lượng chuyên gia, nhà khoa học của 2 Học viện đã phối hợp, tham gia nhiều hoạt động chuyên môn của cả 2 bên. Ông Trần Trung mong rằng, thông qua Chương trình phối hợp, Học viện Chính trị CAND sẽ đồng hành cùng HVDT trong các hoạt động, huy động lực lượng giảng viên, nghiên cứu viên trong Học viện Chính trị CAND vào các hoạt động nghiên cứu chiến lược và chính sách dân tộc; nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng thúc đẩy công bố quốc tế; bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng; đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực dân tộc để góp phần phát triển nhanh và bền vững nhân lực dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy tiềm năng, thế mạnh của 2 cơ quan theo chức năng được giao.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân – Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Lễ ký kết

Về phía Học viện Chính trị CAND, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân – Giám đốc Học viện cho rằng: Trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc có nhiều vấn đề, nhiều nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị phải luôn cố gắng, phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Việc ký kết Quy chế phối hợp với HVDT nhằm thực hiện tốt hơn những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới về lĩnh vực công tác dân tộc cũng như an ninh, trật tự.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân khẳng định: Việc ký kết là thủ tục rất quan trọng, là tiền đề cho việc triển khai các nội dung phối hợp, phục vụ cho sự phát triển của mỗi bên. Với sự tương đồng về hình thức hoạt động, về tầm nhìn và định hướng, kỳ vọng hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ, cộng tác hiệu quả, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

Quang cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp

Trước sự chứng kiến của tập thể lãnh đạo hai cơ quan, PGS.TS Trần Trung – Quyền Giám đốc HVDT và Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân – Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo đó, hai bên thống nhất: Phối hợp trong công tác nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược, chính sách dân tộc phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc; chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về vấn đề dân tộc để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Phối hợp bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức lĩnh vực an ninh vùng đồng bào DTTS sinh sống cho đội ngũ cán bộ công an, cán bộ nguồn dân tộc. Phối hợp trong tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học; ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy; trao đổi thông tin, tài liệu. Phối hợp trong các hoạt động đoàn thể, quần chúng và các hoạt động khác như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi, chúc mừng và phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động của mỗi bên.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng