Tăng cường phân tích số liệu kết quả Điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu sốSáng ngày 08/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi làm việc về phân tích sâu số liệu kết quả Điều tra thực trạng kinh tế-xã hội (KT-XH) 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019. Tham dự buổi làm việc có Lãnh […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp

Triển khai các nội dung thống nhất giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 2 bên cùng thống nhất sẽ phối hợp triển khai các nghiên cứu, khai thác sâu các kết quả điều tra để làm cơ sở đưa ra luận cứ trong công tác xây dựng và triển khai chính sách dân tộc. Phía WB cam kết sẽ có khoản hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia để phối hợp nghiên cứu sâu kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS và các chuyên đề khác để phục vụ cho xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trên cơ sở các ý kiến phân tích, thảo luận và đề xuất của Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính và chuyên gia của WB, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đồng ý với chủ trương phối hợp với WB để triển khai nghiên cứu để khai thác kết quả cuộc Điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị mục tiêu của nghiên cứu phải tập trung phục vụ công tác quản lý, điều hành trong triển khai Chương trình MTQG. Trong đó, phải đề xuất được 01 bộ công cụ đánh giá trình độ phát triển để phục vụ công tác theo dõi, triển khai chính sách và cung cấp các thông tin, đánh giá phục vụ việc xây dựng Báo cáo thường niên về nhân quyền, chống phân biệt chủng tộc của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị 2 Vụ thống nhất, xây dựng đề cương chi tiết của Báo cáo nghiên cứu, đảm bảo không trùng lặp với các nghiên cứu khác; nếu cần thiết, đề xuất bổ sung nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học của UBDT để tăng cường chất lượng của Báo cáo. Việc phối hợp với chuyên gia trong khai thác, phân tích các dữ liệu và công bố các kết quả nghiên cứu phải đảm bảo thực hiện theo quy định.

Tin khác đã đăng