Tăng cường giải pháp hỗ trợ phát triển phụ nữ dân tộc thiểu sốSáng 26/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã có cuộc làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bàn về các giải pháp, chính sách hỗ trợ phát triển phụ nữ dân tộc thiểu […]

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi các nội dung xoay quanh vai trò của phụ nữ DTTS đối với sự phát triển cộng đồng vùng DTTS; những thiệt thòi mà phụ nữ DTTS gặp phải; sự cần thiết của việc tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển phụ nữ DTTS, trong đó định hướng bổ sung thêm các chính sách vào Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 (gọi tắt là Đề án tổng thể).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho rằng, hiện nay khu vực mà phụ nữ đang chịu thiệt thòi nhất vẫn là ở vùng DTTS (hiện nay tỷ lệ sinh con tại nhà của phụ nữ là 36,3; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng là 32%..). Với tỷ lệ chiếm khoảng 50% dân số, phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển KT-XH ở vùng DTTS, việc xây dựng thêm một tiểu dự án sẽ tạo thuận lợi hơn rất nhiều trong việc thúc đẩy phát triển phụ nữ người DTTS.

Bên cạnh việc bày tỏ quan điểm ủng hộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng, bổ sung thêm một tiểu dự án vào Đề án tổng thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Sau khi Nghị quyết của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó sẽ có Chương trình mục tiêu Quốc gia với 9 dự án và chính sách cho phụ nữ DTTS sẽ là một tiểu dự án nằm trong 9 dự án lớn. Vì vậy, cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho tiểu dự án này; các nội dung thiết kế cần được mở rộng và làm sâu sắc, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản của phụ nữ DTTS là: bất bình đẳng giới; sức khỏe sinh sản và chăm sóc trẻ em; tạo sinh kế và tạo tham chính.

Phụ nữ DTTS vẫn đang là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất (Ảnh: congthuong.vn)

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, việc đưa các chỉ tiêu vào Đề án tổng thể sẽ là một thuận lợi rất lớn cho công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đây cũng là cơ hội giải quyết các vấn đề cho phụ nữ DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã trao đổi, thống nhất về nguyên tắc phối hợp giữa hai cơ quan để bổ sung các nội dung vào Đề án tổng thể; trình tự đưa các nội dung, chỉ tiêu thuộc tiểu dự án cập nhật vào dự thảo các văn kiện của Bộ Chính trị và của Quốc hội.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng