Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đối với vùng đồng bào DTTSSáng ngày 05/3/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp […]

Quang cảnh Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: Nguyễn Lâm Thành, Quàng Văn Lương; đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT. Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các vụ, đơn vị của UBDT và Hội đồng Dân tộc; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021.

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Dân tộc và UBDT xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào DTTS.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức sau thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc. Từ đó, phát huy tinh thần làm chủ, trách nhiệm, tích cực của đồng bào trong việc tham gia, lựa chọn và bầu được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói chung và xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta nói riêng.

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Hội đồng Dân tộc đã ghi dấu ấn lịch sử trong hoạt động của mình khi đã đề xuất, tranh thủ được sự ủng hộ của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thông qua khoản 1 Điều 68a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 02 nghị quyết quan trọng với tuyệt đại đa số phiếu tán thành: Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Có thể nói, đây là những quyết định mang tính lịch sử của Quốc hội, lần đầu tiên Quốc hội ban hành 02 nghị quyết riêng về lĩnh vực dân tộc, cũng là lần đầu tiên Hội đồng Dân tộc thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra Đề án tổng thể và Chương trình MTQG.

Để Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả, thành tựu đã đạt được, nhất là trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các đại biểu Quốc hội, bầu chọn được các đại biểu thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Với ý nghĩa quan trọng đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần phải được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn để hướng tới các mục tiêu chính là giúp đồng bào các dân tộc nắm chắc, hiểu rõ và thực hiện tốt một số nội dung chính như: Ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách thức của cuộc bầu cử, tích cực tham gia và vận động người thân, cộng đồng nhiệt tình ủng hộ, cùng tham gia bầu cử để hoàn thành quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, công dân; về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; nghiên cứu kỹ và nắm rõ lý lịch của các ứng cử viên, lựa chọn và bầu ra đại biểu là những người thực sự ưu tú, có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, nắm chắc chính sách dân tộc, gắn bó mật thiết và hiểu phong tục, tập quán, nói lên được nguyện vọng của đồng bào, đặc biệt là các ứng cử viên tiêu biểu ở vùng đồng bào DTTS; là người dân tộc rất ít người; thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn. Đây sẽ là những nhân tố tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới; Ngoài ra, phải chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời không để xảy ra tình trạng tâm lý e ngại dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc tham gia bầu cử.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung hướng tới tuyến cơ sở, đặc biệt chú trọng tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm môi trường sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Cần thông tin tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên là người DTTS, ứng cử viên vùng đồng bào DTTS, ứng cử viên và người dân tộc ít người, thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh trao đổi về các đề xuất, kiến nghị của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đã trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí về công tác phối hợp tuyên truyền, đồng thời cùng chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn trong công tác tuyên truyền về Ngày hội bầu cử trong năm 2021 ở vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị các đơn vị của Hội đồng Dân tộc Quốc hội cũng như UBDT tăng cường định hướng thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí để có cơ sở tập trung tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm cho đối tượng là đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị các cơ quan báo chí, với tôn chỉ mục đích của mình lựa chọn, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác này, đặc biệt, các nhà báo, phóng viên cần dành nhiều thời gian hơn để có mặt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi để có những bài viết, hình ảnh sinh động về đời sống của đồng bào, nhất là trong dịp bầu cử sắp tới.

Về định hướng cụ thể, UBDT đã và sẽ tiếp tục có những định hướng cho các nhà báo, các cơ quan báo chí những vấn đề trọng tâm trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Chi tiết Kế hoạch số 1449/KH-HĐDT14 ngày 02/3/2021

Tin khác đã đăng