Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Ngày 17/7, tại Trụ sở, Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 27, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó […]

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm cho thấy: Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các tổ chức đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị trong cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt quy định về chế độ sinh hoạt, triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn. Ban Thường vụ đã giải quyết kịp thời các nhiệm vụ giữa 2 kỳ hội nghị của Đảng ủy. Cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc đã phối  hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

 Trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2018 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng và hoàn thiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng. Khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thống nhất, đánh giá những kết quả đạt được của Đảng ủy cơ quan UBDT trong 6 tháng đầu năm 2018. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện tốt công tác xây dựng đảng năm 2018.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy cơ quan UBDT. Đồng tình cao với những ý kiến tham gia góp ý, Bí thư Đảng ủy yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy tiếp thu, hoàn thiện báo cáo. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Nông Quốc Tuấn cho biết: Đảng ủy sẽ tăng cường phối hợp tốt với Ban Cán sự Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là phối hợp với Ban Cán sự Đảng chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cần tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức Đảng thực hiện tốt các kế hoạch công tác, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ có tính chuyên sâu. Lưu ý tiến độ xây dựng các đề án, chính sách; học tập và quán triệt các Nghị quyết; chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện các chuyên đề sinh hoạt đảng; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác xây dựng Đảng…

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy sự chủ động của các Chi bộ Đảng trong tự kiểm tra, giám sát. Các chi bộ Đảng thực hiện tốt quy chế dân chủ; quy định, quy chế phát ngôn, không uống bia rượu, hút thuốc lá; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng…

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy đã công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chuẩn y, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, chuẩn y đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vào Ban Thường vụ Đảng ủy UBDT nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định bổ sung các đồng chí: Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban; Điểu Mưu, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II; Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Nhà khách Dân tộc, Bí thư Đoàn Thanh niên UBDT vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn trao Quyết định chuẩn y cho đồng chí Cầm Văn Thanh vào Ban Thường vụ Đảng ủy…

…và trao Quyết định chỉ định bổ sung các đồng chí: Lò Quang Tú, Điểu Mưu, Nguyễn Văn Chính vào Ban Chấp hành Đảng bộ UBDT.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho 04 đồng chí đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017”.

 Cũng tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho 04 đồng chí thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017”.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng