Sơ kết công tác Thi đua Khen thưởng 6 tháng đầu năm Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợpNgày 3/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020″. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Thông và […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông (người đứng) đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của 10 đơn vị thành viên trong Khối cho thấy, các đơn vị đều thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của đất nước. Công tác phối hợp, thông tin giữa các đơn vị trong Khối được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Là thành viên của Khối, 6 tháng đầu năm, UBDT đã tích cực hưởng ứng các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của UBDT thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Bên cạnh đó, UBDT đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, nhằm cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch, chủ động tham mưu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 – 2030… Kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc… Đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu về DTTS từ kết quả điều tra, thu thập thông tin thực trạng KT-XH 53 DTTS, tích hợp phần mềm báo cáo thống kê ngành công tác dân tộc…

6 tháng cuối năm, các thành viên của Khối đã thống nhất một số nhiệm vụ quan trọng để cùng nhau thực hiện, như: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc; tiếp tục thúc đẩy cải chính hành chính…

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng