Rà soát lần cuối Báo cáo Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030Ngày 21/02/2020, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp Rà soát lần cuối Báo cáo Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng đồng […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo Báo cáo thẩm định về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Báo cáo đề xuất đã đáp ứng được tiêu chí xác định chương trình MTQG. Các đánh giá, phân tích cho thấy việc đầu tư chương trình là hết sức cần thiết, góp phần phát triển KT-XH cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trong cả nước.

Báo cáo đề xuất đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật, cũng như các chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH theo mục tiêu chiến lược của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Ngoài ra, Báo cáo đề xuất đã đánh giá hiệu quả KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững và khả năng huy động, cân đối nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác để thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trực tiếp chỉ đạo triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại phiên họp, các thành viên tham dự đã cùng trao đổi, thông qua Báo cáo thẩm định và cùng thống nhất bổ sung nội dung, số liệu của một số bộ, ngành cung cấp để hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Đánh giá cao sự cố gắng của Tổ biên tập và một số vụ, đơn vị liên quan trong việc xây dựng nội dung Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong công tác xây dựng cũng như triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, “Ngoài cơ chế, chính sách trong thực hiện Chương trình, còn đòi hỏi một tấm lòng dành cho đồng bào”.

Tin khác đã đăng