Rà soát, đánh giá tiến độ triển khai công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020Chiều 23/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp để rà soát, đánh giá tiến độ triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020. Tham dự cuộc […]

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã nghe các Trưởng Tiểu ban: Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết; Tiểu ban Nhân sự văn kiện; Tiểu ban An ninh – Y tế báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ngày 22/6/2020. Qua rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ cho thấy, đến thời điểm hiện tại, cơ bản các Tiểu ban đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cuộc họp đã thảo luận về thành phần đại biểu mời và đại biểu chính thức, gồm những đại biểu có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… từ năm 2011 – 2020; thống nhất tiêu chí lựa chọn đại biểu công tác tại UBDT; sớm ban hành các quyết định liên quan đến Tiểu ban An ninh – Y tế để kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Trưởng các Tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc thực hiện; yêu cầu các Tiểu ban chuẩn bị tài liệu tốt nhất để báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội cho ý kiến như: Báo cáo chính trị; phân tích đại biểu; Chương trình chi tiết Đại hội; Kế hoạch hoạt động của Đại hội; quà lưu niệm…

Tin khác đã đăng