Quảng Ninh: Tập trung phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu sốĐại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III tỉnh Quảng Ninh diễn ra vào 2 ngày 30 và 31/10/2019. Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ tập trung phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo vùng DTTS. Dự […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng phát biểu tại Đại hội.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ưu tiên dành cơ chế, nguồn lực tập trung cho việc phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng DTTS và miền núi. Do đó, diện mạo vùng DTTS và miền núi của tỉnh đã có nhiều đổi mới; cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn từng bước được đầu tư, cải thiện; chính sách an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, chương trình giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, ổn định và nâng cao; nếp sống văn hóa được duy trì, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp được phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được bảo vệ vững chắc…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký cho biết: Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và từ khi có Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX “Về công tác dân tộc” và Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 29/5/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, các chính sách, chương trình, dự án của Trung ương và của tỉnh đối với DTTS và miền núi của Quảng Ninh được triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Về nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện tốt 3 vấn đề nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, phải coi công tác dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. “Tiếp tục triển khai đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Trung ương và của tỉnh, trong đó tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và các thiết chế về văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo nhu cầu phát triển trong việc đi lại, sinh hoạt của đồng bào“.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBD Phan Văn Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 05 tập thể và 20 cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng khẳng định, thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã có những chủ trương sáng tạo, đúng đắn về phát triển KT-XH đối với vùng DTTS và miền núi, được đồng bào các DTTS hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Riêng 113 xã, phường, thị trấn vùng DTTS và miền núi có tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chiếm 1,99%. Hộ nghèo DTTS giảm từ 8.717 hộ năm 2015 xuống còn 2.125 hộ năm 2018.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đề nghị, tỉnh cần tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt những nơi khó khăn, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là các xã đặc biệt khó khăn. Tập trung giải quyết tốt về nhu cầu đất sản xuất, nhà ở; giải quyết cơ bản tình trạng di cư không theo kế hoạch, thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm do đồng bào DTTS sản xuất.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh và Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 05 tập thể và 20 cá nhân. Nhân dịp này, 22 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội cũng đã thông qua Quyết tâm thư và chọn cử 13 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Tuấn Trình – Xuân Phú (Báo DT&PT)

Tin khác đã đăng