Quảng Ngãi: Người có uy tín huyện Trà Bồng gương mẫu, vận động Nhân dân phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu sốChiều 25/11/2020, tại thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (người có uy tín) theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Phiên, Phó […]

Quảng cảnh Hội nghị sơ kết 3 năm

Tại Hội nghị này, đã có nhiều báo cáo tham luận. Ông Hồ Tiến Dũng, người có uy tín Thôn Trà Niu, xã Trà Phong, huyện Tây Trà nay là huyện Trà Bồng, sinh năm 1956, dân tộc Co phát biểu tham luận với chủ đề Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế để góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Báo cáo tham luận nêu rõ:

Từ thực trạng kinh tế xã hội đòi hỏi phải phát huy vai trò của Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế để góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững ở vùng đồng bào DTTS.

Sản phẩm chè của huyện Tây Trà, nay là huyện Trà Bồng được trưng bày tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019

Trà Phong là xã miền núi, nằm ở phía Tây của huyện Trà Bồng, toàn xã có tổng diện tích đất tự nhiên là: 39,92 km²; xã có 7 thôn; có 1.090 hộ với 4.478 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Co (chiếm 98%). Trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao trên 60%. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên đã có nhiều công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn như: Điện, đường, trường, trạm, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân.

Sản phẩm tiêu, ớt của huyện Tây Trà, nay là huyện Trà Bồng được trưng bày tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019

Một số bài học kinh nghiệm rút ra

Một là, vân động người dân liên kết lại thành nhóm hộ để chăn nuôi, sự hỗ trợ giống ban đầu là hết sức cần thiết; trước hết người có uy tín phải làm gương và giúp đỡ hộ nghèo; vận động người dân có sức lao động ý thức vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Hai là, các cấp chính quyền cần tổ chức tạo điều kiện cho người có uy tín đi tham quan, học tập những mô hình nhỏ và vừa để “mắt thấy, tai nghe” về phổ biến lại mô hình cho bà con làm theo và tiếp tục tổ chức tập huấn cho người có uy tín nắm được đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, người có uy tin tích cực tham gia với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc xây dựng lộ trình giảm nghèo dài hạn, tạo điều kiện để hộ thoát nghèo bền vững.

Bốn là, công tác chăm lo phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững cần sự vào cuộc của toàn xã hội và việc đánh giá đúng thực trạng nguyên nhân đói, nghèo để có giải pháp hợp lý cần phải đặt lên hàng đầu, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Năm là, tuyệt đối không chạy theo thành tích giảm nghèo để ép hộ đăng ký thoát nghèo trong khi đó hộ không chưa đảm bảo thu nhập không ổn định. Từ đó, dễ dẫn đến tái nghèo và khó khăn cho triển khai chính sách sau này. Thực hiện tốt hơn nữa công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời và đúng đối tượng để làm gương cho hộ khác thực hiện. Đây là biện pháp góp phần để người nghèo không ỷ lại, dựa vào Nhà nước mà phải có ý thực vương lên.

Sản phẩm được làm từ cây quế của huyện Tây Trà, nay là huyện Trà Bồng được trưng bày tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019

“Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát huy vai trò của người có uy tín; tăng cường công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tại địa phương; phát huy vai trò tiên phong của người có uy tín trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và luôn tạo điều kiện thuận lợi để họ tham gia hoạt động”, Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Sơ kết 3 năm.

Ông Hồ Tiến Dũng người có uy tín (người thứ nhất từ phải sang), nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị

Để động viên những người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 40 cá nhân.

Dịp này, Ông Hồ Tiến Dũng, người có uy tin được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

(bandantoc.quangngai.gov.vn)

Tin khác đã đăng