Quảng Ngãi: Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản có liên quan đến vấn đề Bình đẳng giới tại xã Trà Phong, huyện Trà BồngSáng 22/10/2020, tại Hội trường UBND xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản có liên quan đến vấn đề Bình đẳng giới tại xã Trà Phong, huyện Trà Bồng cho hơn 40 người là Bí thư Chi bộ thôn; Trưởng thôn; công […]

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại xã Trà Phong, huyện Trà Bồng

Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung có liên quan đến vấn đề Bình đẳng giới: làm rõ các khai niệm giới, giới tính, bình đẳng giới, định kiến giới và phân biệt đối xử về giới; phạm vi điều chỉnh của Luật Bình đẳng giới; đối tượng áp dụng Luật Bình đẳng giới; mục tiêu bình đẳng giới và các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới.

Báo cáo viên nhấn mạnh: 6 nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới gồm: Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới; biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới; chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật và thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.

Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh là Báo cáo viên tại Hội nghị

Báo cáo viên cũng nêu rõ những hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình, gồm: (1) Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính (2) Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới (3) Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính (4) Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính và (5) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định.

Trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới, gồm: (1) Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới (2) Giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia đình (3) Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn (4) Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới: Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới; Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới; Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới và giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức và công dân.

Đại biểu dự tập huấn đã nghiêm túc tập trung nghe Báo cáo viên giới thiệu và tham gia phát biểu nêu lên những việc đã làm được và chưa làm được cần phải tiếp tục tuyên truyền vận động người thân và Nhân dân trong vùng hiểu và thực hiện các nội dung về bình đẳng giới ngày càng tốt hơn.

(bandantoc.quangngai.gov.vn)

Tin khác đã đăng