Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho cán bộ chủ chốtSáng ngày 22/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các […]

img-0234-104559-221216-64
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến quán triệt nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW

Dự Hội nghị có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng, Phan Hùng, Lê Sơn Hải; lãnh đạo cấp ủy các Chi bộ; lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực  thuộc UBDT ; đại diện Đảng bộ Khối các cơ quan TW; Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện của UBDT tại Tp.Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống hội nghị trực tuyến.

img-0254-104603-221216-33

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt các Vụ, đơn vị, nghiên cứu, quán triệt một cách hệ thống, trên cơ sở đó có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4.

Hội nghị cũng giúp đội ngũ cán bộ trên vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến quán triệt nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó đi sâu phân tích, nhận diện rõ các biểu hiện, đưa ra các dẫn chứng liên hệ thực tế để các đại biểu có cái nhìn cụ thể và nắm rõ hơn các nội dung của Nghị quyết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Nghị quyết đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó đối với đời sống xã hội, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và có thêm một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt hơn để giải quyết những vấn đề đó.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, việc học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự đánh giá lại bản thân, phát huy những mặt tốt và khắc phục những mặt chưa tốt. Bộ trưởng hy vọng, trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng sẽ có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết; các chi ủy, chi bộ nghiêm túc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

img-0269-104602-221216-82

Đồng chí Vũ Đức Nam quán triệt các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới; kết luận số 09 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và hướng dẫn chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo kế hoạch, ngày 23/12, Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy UBDT tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT.

Ngọc Ánh – Sơn Nam

Tin khác đã đăng