Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội, Công anNgày 28/9, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đã chủ trì buổi họp bàn việc phối hợp thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg cho cán bộ, chiến […]

Quang cảnh buổi họp.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 đến nay, UBDT đã tập trung nghiên cứu, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định. UBDT đã chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng theo 4 nhóm đối tượng; phân công đơn vị đầu mối chủ trì thực hiện và chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 771/QĐ-TTg vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

UBDT đã thành lập tổ giúp việc, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số; phân công nhiệm vụ cho các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc UBDT triển khai thực hiện; thành lập 6 Tổ biên soạn chương trình, tài liệu; hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg.

Trong năm 2019-2020, Ủy ban Dân tộc giao Học viện dân tộc tổ chức 54 lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên thuộc các Bộ, ngành Trung ương, địa phương. Kết quả: 1.459 học viên đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu của khóa tập huấn và đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc.

Trong giai đoạn 2022-2025, Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” đã được tích hợp vào Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. UBDT đang nghiên cứu, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại buổi họp, các đại biểu đều đánh giá cao những kết quả thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc trong giai đoạn 2018-2021. Đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đề xuất trong giai đoạn tiếp theo UBDT cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành địa phương trong việc thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, theo dõi thực hiện chương trình đào tạo; công tác đào tạo, hệ thống tài liệu, giáo trình cần được thống nhất và phù hợp từ trung ương đến địa phương…

Kết luận buổi họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đối với việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cần xây dựng chương trình thành Đề án 5 năm kèm kế hoạch cụ thể gửi về UBDT; cử chuyên gia, cán bộ tham gia vào nhóm biên soạn giáo trình; phối hợp chặt chẽ với UBDT trong việc triển khai các công việc liên quan.

Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Vụ Tổ chức Cán bộ cần phối hợp với Bộ Nội vụ làm rõ các vấn đề liên quan đến cấp chứng chỉ theo Quyết định 771/QĐ-TTg của Chính phủ. Học viện Dân tộc phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu cho các Bộ, ngành…

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng