Phó Thủ tướng Thường trực dự Ngày hội VHTT&DL Khmer Nam BộTối ngày 17/11, tại Bạc Liêu, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã tới dự Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và các đại biểu dự lễ khai mạc Ngày hội […]

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và các đại biểu dự lễ khai mạc Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh đây là một sự kiện văn hóa chính trị quy mô khá lớn, là hoạt động được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ngày hội lần thứ VII – Bạc Liêu 2017  hội tụ gần 3.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 12 tỉnh, thành phố, thể hiện tình đoàn kết và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Ngày hội là hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn, thiết thực, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Lễ hội cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung và đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực đã ôn lại những đóng góp, hy sinh to lớn cho dân tộc trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của đồng bào Khmer. Trong những năm tháng hào hùng đó, trên vùng đất đồng bào Khmer Nam Bộ sinh sống, có rất nhiều sư sãi và các chùa chiền Khmer đã trở thành những căn cứ vững chắc của cách mạng, chung tay cùng cộng đồng các dân tộc Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ người Khmer đã chiến đấu kiên cường trước kẻ thù vưới lại nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng… Lịch sử dân tộc ta luôn ghi nhận và đánh giá cao những hy sinh, đóng góp mà bà con dân tộc Khmer Nam Bộ đã cống hiến cho Tổ quốc.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo. Nhiều chương trình, chính sách phát triển khu vực đồng bào dân tộc được ban hành, thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc nói chung, đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng được chú trọng hơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả đạt được trong thời gian qua của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương với tình cảm, trách nhiệm của mình đã tạo điều kiện, hỗ trợ đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói riêng phát triển toàn diện trên mọi mặt kinh tế, xã hội.

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược và đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, cũng như ưu tiên dành nhiều nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc. Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc có ý nghĩ to lớn, đóng góp quan trọng trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong giai đoạn mới, chúng ta cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, đề án liên quan đến vùng bà con dân tộc thiểu số.

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp, các ngành nghiêm túc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Huy động mạnh mẽ các nguồn lực góp phần xóa đói giảm nghèo ở các vùng dân tộc, gắn phát triển kinh tế – xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường bền vững. Chúng ta cần phải tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ bằng những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm phát huy nội lực, tạo chuyển biến thực sự trong mọi mặt cuộc sống của đồng bào.

Tập trung đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc, với tinh thần “giáo dục là quốc sách”. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bào dân tộc nói chung và người Khmer nói riêng.

Làm tốt công tác an sinh xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc, nhất là khu vực biên giới; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt, trên lĩnh vực văn hóa và đời sống tinh thần, chúng ta cần tiếp tục tập trung và quan tâm hơn nữa trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em; cùng với việc xây dựng những giá trị văn hóa mới phù hợp với thời đại mới.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng, bằng tình cảm chân thành, trách nhiệm sâu sát trong thực hiện công tác dân tộc, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa, thiết thực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống như thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng, giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian, trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống, đua ghe Ngo, bóng đá mi ni, bóng chuyền, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bi sắt và các hoạt động du lịch…

(baochinhphu.vn)

Tin khác đã đăng