Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp BCĐ phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu sốSáng 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chủ trì cuộc họp của BCĐ. Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình […]

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp của BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng ban Thường trực, lãnh đạo các ban, bộ, ngành là thành viên của BCĐ.

Phát triển khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ: Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư với tỷ lệ vốn đầu tư phát triển được bố trí từ ngân sách Trung ương, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT-XH của đất nước, hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vốn là vùng “lõi nghèo” của cả nước.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và BCĐ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể để có thể tổ chức thực hiện thành công chương trình ngay từ quý IV/2021, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phục hồi kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân.

“Trong tình hình dịch bệnh phải tranh thủ xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nhất là những địa phương không có ổ dịch, chứ không vì lý do có dịch bệnh mà chậm trễ công việc”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thời gian từ này đến cuối năm 2021, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng điều phối ở Trung ương, bộ máy giúp việc ở các tỉnh, thành phố, cơ chế huy động nguồn lực bổ sung (vốn ODA, vốn xã hội hoá).

Báo cáo với BCĐ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban đang phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương trình theo quy định.

Ủy ban Dân tộc ban hành tiêu chí xác định xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi và phân định xã, thôn theo trình độ phát triển; đồng thời chủ trì, hoàn  thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi phân định theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện chương trình trong trung hạn và hằng năm.

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được phân công, các bộ, ngành Trung ương đang tích cực triển khai công việc được giao, nhất là hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Ủy ban Dân tộc, nội dung chủ yếu của chương trình gồm 10 dự án thành phần, như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư tạo sinh kế bền vững; truyền thông, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện.

Mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025, tối thiểu là 147.052 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 1, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030.

(baochinhphu.vn)

Tin khác đã đăng