Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường: Cần chú trọng phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTSNgày 30/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong đồng […]

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong vùng đồng bào DTTS luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tỉnh Đồng Nai đang tập trung xây dựng và nhân rộng những mô hình phát huy vai trò nòng cốt của Người uy tín trong việc cùng cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS, phòng chống dịch Covid -19; tích cực tham gia vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn là đồng bào DTTS.…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trong việc thực nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS là rất quan trọng. Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh cần phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định, rà soát lại các tiêu chí đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, qua đó nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của đội ngũ này. Ban Dân tộc cần chú trọng việc theo dõi, giám sát các dự án phát triển kinh tế – xã hội, các chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS. Đăc biệt chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng những mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS…

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng