Phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốChiều ngày 05/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQ Việt Nam) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ […]

Các đồng chí lãnh đạo đồng chủ trì Hội thảo

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Điểu K’ré – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 25; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; Hoàng Thị Hạnh –  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT; đại diện Mặt trận Tổ quốc và Ban Dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã tích cực huy động sự tham gia của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vào việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Người có uy tín đã phối hợp với tổ an ninh nhân dân, vận động con cháu, gia đình, dòng họ ký cam kết phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm gây rối trật tự xã hội. Người có uy tín còn tiên phong trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách đối với đội ngũ Người có uy tín vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát huy vai trò Người có uy tín nên chưa quan tâm chỉ đạo, phân công quản lý, phân cấp vận động Người có uy tín. Công tác vận động Người có uy tín còn chồng chéo, chưa phân công rõ quyền lợi và trách nhiệm của Người có uy tín; chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đội ngũ Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng.

Đồng chí Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTWMTTQ Việt Nam khẳng định, việc tổ chức Hội thảo chuyên đề nhằm tiếp tục phát huy vai trò của hơn 34 nghìn Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ban Thường trực mong muốn qua các tham luận của các cơ quan Trung ương, Ban Dân tộc và Mặt trận một số tỉnh sẽ giúp Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam lắng nghe được những tiếng nói trực tiếp ở địa phương, nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Hội thảo chuyên đề đã tiếp nhận 19 tham luận của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện Ban Dân tộc, Ủy ban MTTQ một số tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội thảo cũng đưa ra nhiều ý kiến tham luận nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, bồi dưỡng phát huy vai trò Người uy tín ở từng lĩnh vực, từng dân tộc, từng vùng cụ thể, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định: Người có uy tín, già làng trưởng bản, trưởng dòng họ trong cộng đồng các DTTS ở nước ta có vai trò rất quan trọng. Tiếng nói của những người này luôn được tôn trọng, được dân làng và con cháu làm theo. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào, nếu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và cơ quan công tác dân tộc “tranh thủ” được lực lượng này thì hiệu quả công tác sẽ cao hơn và ngược lại.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng cho rằng, đa số Người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ đều sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, tuổi cao, trình độ văn hóa hạn chế, thiếu thông tin… do đó cần phải đảm bảo tối thiểu cho Người có uy tín có đủ 3 điều kiện: Được trang cấp phương tiện nghe, nhìn để tiếp cận thông tin, định kỳ được bồi dưỡng, cung cấp thông tin; được quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần; những đề nghị của Người có uy tín, già làng, trưởng bản về những khó khăn, bức xúc của cộng đồng phải được cơ quan và người có trách nhiệm giải quyết nghiêm túc, thấu đáo.

Cùng với sự phát triển của đất nước, có nhiều con em người DTTS phấn đấu, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, thể thao, sắc đẹp… Và để phát huy trí tuệ, tâm huyết, tạo sức mạnh lan tỏa của đội ngũ này tham gia vào hoạch định chính sách, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi; hiến kế giải quyết những việc khó, phức tạp; làm “sợi chỉ hồng” kết nối các DTTS, tăng thêm sức mạnh đoàn kết… Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề xuất UBMTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với UBDT và các cơ quan hữu quan xây dựng định danh: “Người cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Hiện nay UBDT đang chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương xây dựng “Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025” để trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2019, thực hiện từ năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong xu thế hội nhập và phát triển của thời đại kỹ thuật số (4.0), chúng ta cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận về tuyên truyền vận động ở vùng DTTS.

Toàn cảnh Hội thảo

Tổng kết Hội thảo, đồng chí Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTWMTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội thảo. Các ý kiến thể hiện sự tâm huyết, đóng góp sát thực của các bộ, ban, ngành địa phương; thể hiện sự toàn diện cả về mặt được và chưa được, đồng thời đã có những đề xuất giải pháp bước đầu. Đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết của Hội thảo hôm nay, nhất là đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân khách quan, chủ quan… Mong muốn UBDT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBTWMTTQ Việt Nam trong quá trình xây dựng chính sách, phát huy vai trò của Người có uy tín, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng