Phát huy vai trò của các già làng, phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tây NguyênNgày 15/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của đại biểu già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên (2009 – 2019). Già làng Siu Plim (làng […]

Già làng Siu Plim (làng Delung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Ngày 31/3/2009, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, các đại biểu đại diện già làng các dân tộc thiểu số 5 tỉnh Tây Nguyên tham dự Hội nghị biểu dương già làng khu vực Tây Nguyên đã ký cam kết thực hiện “Quyết tâm thư của đại biểu già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên”.

Quyết tâm thư có 5 nội dung, bao gồm: Xây dựng và củng cố niềm tin với Đảng, với Bác Hồ và Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực vận động bà con xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, vận động ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các thế lực thù địch; phát huy vai trò của người cao tuổi.

Trong 10 năm qua, các già làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực thực hiện các lời hứa trong Quyết tâm thư của đại biểu già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên. Các già làng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi buôn, làng, mỗi phường, xã…; vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế – xã hội, vươn lên xóa đói giảm nghèo, không di dân tự do, thực hiện tốt tái định cư, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, trước các âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các già làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều quyết tâm không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu. Đồng thời, tích cực vận động đồng bào các dân tộc ở địa phương nâng cao cảnh giác, phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền, tôn giáo, mê tín dị đoan, xuyên tạc và bịa đặt nhằm dụ dỗ, mua chuộc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các phong trào “Ba phòng, ba chống”, “Ba tự quản”, “Khu dân cư an toàn, bình yên không có tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”,… được các già làng tích cực tham gia tổ chức, góp phần xây dựng các buôn, làng ổn định, phát triển.

Già làng Rơ Lan Hào (sinh năm 1959, làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cho biết, thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông đã tham gia vận động nhân dân hưởng ứng, góp công sức, tài sản xây dựng 3km đường nhựa và bê tông, đẩy mạnh xây dựng làng văn hóa, hàng năm trong làng có trên 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Đến nay, làng Hăng Ring có một chi bộ, có chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi đoàn thành niên… Hoạt động của các đoàn thể trong hệ thống chính trị của làng luôn được các cấp của tỉnh Gia Lai đánh giá cao.

Các già làng tham gia Hội nghị. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Già làng Siu H’Hip (sinh năm 1959, làng Plei Kia, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) cho biết, vào những năm 2001 và 2004, làng Plei Kia là một trong những ngôi làng phức tạp về tình hình an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, già Siu H’Hip cùng những người có uy tín trong làng phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền nhân dân không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục. Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm, giáo dục giúp các đối tượng nhận ra hành động sai trái, trở về với gia đình, chăm lo phát triển kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên khẳng định, trong 10 năm thực hiện 5 lời hứa Quyết tâm thư của đại biểu già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, các già làng luôn tin tưởng vào công cuộc đổi mới của Đảng và Chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi thay theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt những nội dung trong Quyết tâm thư của già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn các già làng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc làm nhân dân nhận thức rõ và kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu gây chia rẽ của các thế lực phản động; tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển sản xuất, xây dựng bản, làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(dantocmiennui.vn)

Tin khác đã đăng