Non nước Cao BằngNúi non mờ ảo giữa làn mây mờ, dòng sông uốn lượn mềm mại dưới chân núi, vẻ đẹp thiên nhiên Cao Bằng nguyên sơ, bình dị dưới con mắt bạn Chu Đức Hòa. Núi non huyện Trùng Khánh. Đèo Mã Phục. Mây núi bềnh bồng. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Sông Gâm Động Ngườm […]

Núi non mờ ảo giữa làn mây mờ, dòng sông uốn lượn mềm mại dưới chân núi, vẻ đẹp thiên nhiên Cao Bằng nguyên sơ, bình dị dưới con mắt bạn Chu Đức Hòa.

Non nước Cao Bằng, Du lịch, Non nước, Cao Bằng, thiên nhiên, nguyên sơ, bình dị

Núi non huyện Trùng Khánh.

Non nước Cao Bằng, Du lịch, Non nước, Cao Bằng, thiên nhiên, nguyên sơ, bình dị

Đèo Mã Phục.

Non nước Cao Bằng, Du lịch, Non nước, Cao Bằng, thiên nhiên, nguyên sơ, bình dị

Mây núi bềnh bồng.

Non nước Cao Bằng, Du lịch, Non nước, Cao Bằng, thiên nhiên, nguyên sơ, bình dị

Cảnh đẹp như tranh vẽ.

Non nước Cao Bằng, Du lịch, Non nước, Cao Bằng, thiên nhiên, nguyên sơ, bình dị

Sông Gâm

Non nước Cao Bằng, Du lịch, Non nước, Cao Bằng, thiên nhiên, nguyên sơ, bình dị

Động Ngườm Ngao.

(Theo VNE)

Tin khác đã đăng