Nhà khách Dân tộc tổng kết công tác năm 2017Ngày 12/01/2018, tại 145- Trích Sài- Tây Hồ- Hà Nội, Nhà khách Dân tộc – Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT dự và chỉ đạo Hội […]

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của NKDT nêu rõ: Năm 2017, được sự chỉ đạo, quan tâm của Lãnh đạo Ủy ban; sự tạo điều kiện của các Vụ, đơn vị , trên cơ sở sự đoàn kết,thống nhất cao trong lãnh đạo, sự chỉ đạo của Cấp ủy và Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, NKDT  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về công tác xây dựng Khách sạn Dân tộc, Nhà khách Dân tộc đã triển khai, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT. Từ tháng 6/2017, NKDT đã phối hợp với Văn phòng UB, Vụ Dân tộc thiểu số tiếp đón và phục vụ chu đáo các đoàn khách chính trị đến thăm và làm việc với Ủy ban Dân tộc.

Trong năm 2018, Nhà khách đặt mục tiêu sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Đảm bảo tiến độ thi công Khách sạn Dân tộc, đảm bảo các trình tự, thủ tục về quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước; Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, trong đó trọng tâm là thực hiện hiện đại hóa hành chính và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Chủ động, phối hợp tốt với Văn phòng Ủy ban, Vụ Dân tộc thiểu số và Nhà khách 299 để đón tiếp, phục vụ chu đáo các đoàn khách chính trị về thăm Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách để công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Nhà khách,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NKDT đã đạt được trong năm 2017. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu: Trong năm 2018, Nhà khách cần tập trung sản xuất kinh doanh, đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị được giao; cán bộ nhân viên tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp khi Nhà khách trở thành Khách sạn Dân tộc; chăm lo chu đáo cho đời sống cán bộ nhân viên không bị xáo trộn trong giai đoạn chuyển đổi; tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khách sạn Dân tộc theo đúng kế hoạch.

 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao Giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Tin khác đã đăng