Nhà khách Dân tộc tổng kết công tác năm 2016Ngày 27/12, tại Hà Nội, Nhà khách Dân tộc – Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị […]

dsc-0044-180240-271216-63
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của NKDT nêu rõ: Năm 2016, được sự chỉ đạo, quan tâm của Lãnh đạo Ủy ban; sự tạo điều kiện của các Vụ, đơn vị , trên cơ sở sự đoàn kết,thống nhất cao trong lãnh đạo, sự chỉ đạo của Cấp ủy và Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động,NKDT  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

dsc-0035-180359-271216-78

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về công tác xây dựng Khách sạn Dân tộc, Nhà khách Dân tộc đã triển khai, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT, hoàn thành các thủ tục thanh toán, nghiệm thu, quyết toán, thanh lý gói thầu: Phá dỡ, hủy bỏ công trình và thanh lý tài sản máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng, vật liệu, phế liệu thu hồi từ phá dỡ công trình Nhà khách Dân tộc; phối hợp với các cơn quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc; ký phụ lục Hợp đồng kinh tế kỹ thuật Hạng mục: Cắm mốc định vị ranh giới khu đất giữa công trình Khách sạn Dân tộc và Trụ sở Ủy ban Dân tộc tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội…

Bên cạnh đó, ước tính trong năm 2016, NKDT đã tiếp đón và phục vụ chu đáo khoảng 975 lượt khách nghỉ, hội họp và sử dụng dịch vụ, trong đó phục vụ 652 lượt khách chính trị chiếm khoảng 66,87% trong tổng số lượt khách. Doanh thu của Nhà khách đạt khoảng 1.230 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 601 triệu đồng (trong đó, bao gồm cả 250 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước của năm 2015 từ nguồn hỗ trợ của dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc).

Trong năm 2017, Nhà khách đặt mục tiêu sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Đảm bảo tiến độ thi công Khách sạn Dân tộc, đảm bảo các trình tự, thủ tục về quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước; triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, trong đó trọng tâm là thực hiện hiện đại hóa hành chính và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trình Lãnh đạo UBDT phê duyệt Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, và tài chính của Nhà khách Dân tộc năm 2017-2019..

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NKDT đã đạt được trong năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu: Trong năm 2017, Nhà khách cần tập trung sản xuất kinh doanh, đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị được giao; cán bộ nhân viên tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp khi Nhà khách trở thành Khách sạn Dân tộc; chăm lo chu đáo cho đời sống cán bộ nhân viên không bị xáo trộn trong giai đoạn chuyển đổi; tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khách sạn Dân tộc theo đúng kế hoạch.

dsc-0063-180515-271216-25

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ nhân viên NKDT nhân dịp tổng kết cuối năm 2016

Tiến Đạt

Tin khác đã đăng