Nhà khách Dân tộc tổ chức mở thầu gói thầu Phá dỡ, hủy bỏ công trình và thanh lý tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng, vật liệu phế liệu thu hồi từ phá dỡ công trình Nhà khách Dân tộcThực hiện định số 647/QĐ-UBDT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch đấu thầu phá dỡ, hủy bỏ công trình Nhà khách Dân tộc. Sáng ngày 25/12/2015, Nhà khách Dân tộc tổ chức Lễ mở thầu gói thầu Phá dỡ, hủy bỏ công trình và thanh lý […]

Thực hiện định số 647/QĐ-UBDT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch đấu thầu phá dỡ, hủy bỏ công trình Nhà khách Dân tộc. Sáng ngày 25/12/2015, Nhà khách Dân tộc tổ chức Lễ mở thầu gói thầu Phá dỡ, hủy bỏ công trình và thanh lý tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng, vật liệu phế liệu thu hồi từ phá dỡ công trình Nhà khách Dân tộc. Tham dự, chứng kiến Lễ mở thầu, Về phía Ủy ban Dân tộc có Ông Nguyễn Văn Nhuận- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính; Đỗ Anh Tuấn- Trưởng ban QL các DAXD UBDT; Vũ Quốc Thắng- Phó Trưởng Phòng Kế hoạch- Thống kê- Vụ Kế hoạch- Tài chính; Về phía Nhà khách Dân tộc có Ông Trịnh Xuân Thành- Bí thư Chi bộ, Giám đốc; Đinh Thanh Huyền- Phó Giám đốc; Phùng Bá Tương- Chủ tịch công đoàn Bộ phận; Đỗ Đình Việt- Trưởng Phòng xây dựng; Nguyễn Văn Chính- Q. Trưởng Phòng TC- HC; Trần Minh Thu- Trưởng Phòng Kế hoạch- Kinh doanh kiêm Trưởng Phòng Lễ tân; Đơn vị tư vấn đấu thầu: Ông Đào Huy Tùng- Tổ trưởng cùng đại diện của 03 nhà thầu.
Gói thầu Phá dỡ, hủy bỏ công trình và thanh lý tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng, vật liệu phế liệu thu hồi từ phá dỡ công trình Nhà khách Dân tộc, tính đến thời điểm đóng thầu có 03 nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Thắng; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình; Công ty cổ phần kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long.
Lễ mở thầu bắt đầu lúc 9h 30’ ngày 25/12/2015, trước sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Dân tộc, Nhà khách Dân tộc, các nhà thầu, đơn vị tư vấn đấu thầu. Hồ sơ dự thầu của 03 nhà thầu được tiến hành mở đúng thủ tục theo quy định.
Công tác chấm thầu được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Tin khác đã đăng