Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách dân tộcGóp phần thiết thực trong xây dựng chính sách dân tộc và chào mừng ngày Khoa học công nghệ (18/5/2017), ngày 16/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc […]


Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Tham gia Hội thảo có Ts.Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ts.Hoàng Xuân Lương, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các thành viên của Hội đồng khoa học Ủy ban và lãnh đạo các Vụ, đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ts.Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: hội thảo này mang ý nghĩa rất quan trọng gắn với thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học. Với UBDT công tác nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ  xây dựng chính sách thiết thực, giúp các Vụ, đơn vị có cách nhìn mới, có các thông tin khoa học mới.

Tại Hội thảo, Ts.Hoàng Xuân Lương nhận định: trong những năm qua , mối quan hệ giữa trung ương và địa phương trong phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc bộc lộ nhiều hạn chế như: Việc khảo sát chỉ mới dừng lại ở đại diện vùng, đại diện một số dân tộc, do đó chính sách chưa phù hợp, chưa phát huy hết yếu tố chủ thể văn hóa của các tộc người; đa số việc lấy ý kiến ở địa phương chỉ mới dừng lại ở cấp xã, huyện, tỉnh, tiếng nói của người dân và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chưa được phát huy; các chính sách dân tộc ở Trung ương phân công nhiều bộ ngành quản lý khác nhau, có cơ chế quản lý riêng, nên ở địa phương không thể lồng ghép, dẫn tới tình trạng chồng chéo, lãng phí, hiệu quả thấp; người dân trực tiếp tham gia thực hiện dự án chưa nhiều, họ vẫn là lực lượng bị động, chờ đợi chính sách; việc  ban hành văn bản thực hiện chính sách chậm và chính sách ban hành nhưng không đủ nguồn lực thực hiện, dẫn đến công trình dở dang, gây lãng phí. Để khắc phục các hạn chế trên, Ts Hoàng Xuân Lương đã đưa ra một số đề xuất để phối hợp tốt hơn giữa trung ương và địa phương trong xây dựng và tổ chức thực hiện CSDT như: Luật hóa CSDT, xây dựng một chương trình tổng thế phát triển vùng DTTS do Chính phủ điều hành, UBDT là cơ quan tham mưu điều phối…

Đối với giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra giám sát trong thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới, theo Ts.Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cần: Tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; đổi mới công tác giám sát, đánh giá, quản lý theo mục tiêu chính sách; tăng cường công tác nắm thông tin địa  bàn, xây dựng cơ sơ thông tin dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đẩy mạnh công tác nghiên cứu phục vụ điều hành, quản lý; đổi mới cách thức thông tin, phổ biến, quán triệt chính sách đến cơ sở, người dân; củng cố hệ thống pháp lý nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp ở địa phương; nghiên cứu nhằm đề xuất đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc và các cơ quan có liên quan; tăng cường năng lực cho cơ quan hoạch định chính sách, đội ngũ cán bộ cơ sở, vùng dân tộc, kiện toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc; tăng cường nhận thức, trách nhiệm chung của các ngành, các cấp quản lý và toàn xã hội.

Tại Hội thảo các đại biểu còn được nghe một số  tham luận: “Hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn tới”; “Thực trạng đội ngũ cán bộ xây dựng chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách”; ”Nguồn lực tài chính cho xây dựng và thực hiện chính sách – Thực trạng và giải pháp về nguồn lực tài chính”; “ Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện chính sách tại địa phương – Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách”; “Thực trạng công tác thẩm định các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số”…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp  của các đại biểu,đồng thời khẳng định, những vấn đề được nêu ra tại hội thảo sẽ thường xuyên được quan tâm trong quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học của UBDT, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện chính sách dân tộc. Thứ trưởng cũng lưu ý, hiện nay các đề tài vẫn còn khoảng cách với xây dựng chính sách dân tộc. Kết quả nghiên cứu nhiều khi chưa áp dụng được do chất lượng nghiên cứu khoa học thấp, vì vậy đòi hỏi phải có tiếng nói khoa học thật thiết thực.

Nhân ngày Khoa học công nghệ Thứ Trưởng Phan Văn Hùng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các nhà khoa học  và mong rằng tiếp tục nhận được sự hợp tácchặt chẽ  hơn nữa, góp phần xây dựng chính sách dân tộc ngày càng hiệu quả.

Kim Thu

Tin khác đã đăng