Nghiên cứu ảnh hưởng của phong tục tập đến hiệu quả xây dựng nông thôn mớiChiều ngày 27/12, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc – Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của phong tục tập quán các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đến hiệu quả xây dựng […]

img-6651-201249-271216-88
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; đại diện một số tổ chức quốc tế; các chuyên gia, nhà khoa học và các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu ảnh hưởng của phong tục, tập quán đồng bào DTTS khu vực miền núi phía Bắc đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phục vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Sau quá trình thu thập, thống kê và khảo sát các phong tục tập quán của các DTTS tại khu vực miền núi phía Bắc, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Hội thảo công bố các nội dung về “Thực trạng ảnh hưởng của phong tục tập quán các DTTS miền núi phía Bắc đến hiệu quả XDNTM” và thu được nhiều kết quả có giá trị. Trên cơ sở đó, Hội thảo lần này tập trung vào các giải pháp để phát huy những ảnh hưởng tích cực, đồng thời khắc phục, hạn chế yếu tố gây cản trở trong đời sống văn hóa của đồng bào các DTTS làm giảm hiệu quả XDNTM.

img-6647-201322-271216-76

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao sự cố gắng của Học viện Dân tộc và các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài trong việc tổ chức các cuộc Hội thảo lấy ý kiến đối với các nội dung của đề tài. Thứ trưởng cho rằng, đề tài cần phải bám sát mục tiêu cụ thể đã được đề cập; các giải pháp đề xuất cần phải cụ thể, tránh tình trạng mô tả chung chung. Yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài rà soát các nhiệm vụ cần triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề tài để tiến hành nghiệm thu theo kế hoạch; đề tài phải đầy đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên đã giới thiệu Khung giải pháp để phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của phong tục tập quán các DTTS miền núi phía Bắc đến hiệu quả XDNTM giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030”; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng năng lực và hỗ trợ thí điểm hoạt động văn hóa dựa vào cộng đồng trong phát triển nông thôn tại tỉnh Quảng Nam; giải pháp phát huy yếu tố tích cực và hạn chế yếu tố chưa tích cực của phong tục tập quán các DTTS khu vực miền núi phía Bắc đối với tiêu chí bảo vệ môi trường.

Thảo luận và đề xuất về các giải pháp cụ thể để phát huy những yếu tố tích cực và hạn chế yếu tố tiêu cực của phong tục tập quán đến hiệu quả XDNTM, các đại biểu cho rằng, đề tài phải nêu được những giải pháp mang tính lâu dài và cụ thể cho từng dân tộc, từng vùng cư trú, cần phải cụ thể văn hóa của từng tộc người; làm rõ những giải pháp cấp bách; đánh giá được xu hướng của phong tục tập quán; việc đề xuất các giải pháp, quan điểm phải bám sát định hướng của chương trình NTM; các giải pháp phải có sự hài hòa giữa luật tục của các dân tộc đối với luật pháp hiện hành…

Tổng kết Hội thảo, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, PGS.TS Trần Trung đã tiếp thu ý kiến, đề xuất của các đại biểu, đồng thời sẽ hoàn thiện khung giải pháp để xin ý kiến Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình NTM và UBDT; biên tập thành sổ tay hướng dẫn cho các cán bộ cơ sở và cộng đồng, hoàn thiện báo cáo tổng hợp để tiến hành nghiệm thu chính thức theo kế hoạch của Chương trình KHCN quốc gia phục vụ XDNTM.

Ngọc Ánh

Tin khác đã đăng