Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng Từ điển về lĩnh vực Công tác dân tộcChiều 19/11/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng Từ điển về lĩnh vực Công tác dân tộc. TS. Bế Trường Thành, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có Thứ trưởng, […]

Quang cảnh phiên họp của Hội đồng.

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài “Từ điển về lĩnh vực công tác dân tộc ở Việt Nam” là xây dựng một công cụ tra cứu hữu hiệu, tương đối đầy đủ, toàn diện, có giá trị về hệ thống các khái niệm, các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc đã và đang đặt ra ở Việt Nam. Với các mục từ được thu thập, lựa chọn và giải thích một cách rõ ràng, đầy đủ và chuyên sâu, bộ từ điển sẽ là tài liệu quan trọng và cần thiết trong học tập, tra cứu, nghiên cứu đối với nhiều đối tượng khác nhau như: cơ quan, tổ chức, các viện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu, nhà quản lí về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.

Kết quả Đề tài giúp công tác nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam, cung cấp những cơ sở khoa học xác đáng cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách về dân tộc, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các DTTS ở nước ta. Ngoài ra, Đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, biên soạn, nâng cao năng lực và kinh nghiệm tổ chức, hợp tác khoa học cho các thành viên tham gia đề tài, cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và các cơ quan tham gia thực hiện; góp phần đào tạo các cán bộ nghiên cứu chuyên ngành.

Từ năm 2016 đến 2019, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành điền dã thực tế ở 11 tỉnh, thành phố; tiến hành tổ chức nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học; sưu tầm và dịch các tài liệu liên quan để triển khai các nhiệm vụ của Đề tài.

PGS. TS. Lại Văn Hùng – Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Qua các kết quả nghiên cứu và các sản phẩm đã xây dựng, Ban Chủ nhiệm Đề tài kiến nghị: cần có sự thống nhất về tên gọi, phiên âm của các DTTS; cập nhật các số liệu mới nhất của cuộc Điều tra thực trạng kinh tế-xã hội của 53 DTTS; tiếp tục tăng cường các nhà khoa học, dân tộc học tham gia phối hợp để hoàn thiện; nghiên cứu xây dựng từ điển trực tuyến để khai thác trên Internet để thuận tiện trong khai thác. Ngoài ra, sử dụng từ điển như một công cụ tra cứu về công tác dân tộc, có thể khai thác để xây dựng các bộ từ điển tiếp theo mang tính chủ đề, lĩnh vực chuyên biệt hơn như: Lễ hội, văn hóa các DTTS; Trang phục các DTTS…

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng ghi nhận sự triển khai hết sức công phu, nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm; các sản phẩm nghiên cứu phù hợp mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài. Hệ thống mục từ được xây dựng mang tính tổng hợp, cơ bản, toàn diện và chuyên sâu đầu tiên về lĩnh vực công tác dân tộc ở nước ta. Thảo luận và đóng góp để hoàn thiện sản phẩm của Đề tài, Hội đồng đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tế cũng như cập nhật các nội dung mới về công tác dân tộc.

Tin khác đã đăng