Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà MauTừ ngày 12-13/7, tại Tp.Cà Mau, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, cán bộ các xã và người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau. Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBDT, […]

Các đại biểu và học viên tham dự Hội nghị tập huấn

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh Cà Mau; lãnh đạo Vụ Địa phương III (UBDT) cùng hơn 50 học viên là cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, cán bộ các xã và người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBDT; Sở Tài nguyên Môi trường và Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau giới thiệu, truyền đạt các thông tin liên quan đến: Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chính sách, quy định của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên (đất, nước, rừng, đa dạng sinh học), khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu tác động đến vùng DTTS và miền núi; môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng DTTS; mối quan hệ giữa môi trường với phát triển kinh tế – xã hội; những thách thức giữa phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS với bảo vệ môi trường; tác động của suy thoái, ô nhiễm môi trường đến sản xuất và đời sống; vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường vùng DTTS và miền núi; công tác tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân bảo vệ môi trường tại gia đình và trong cộng đồng dân cư; việc thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, nông thôn mới… gắn với bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

 Qua lớp tập huấn giúp trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, cán bộ các xã và người có uy tín nắm vững kiến thức về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng, góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau.

PV

Tin khác đã đăng